Hoà Bình: Kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Quang Khải)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Quang Khải)

Theo đó, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị, khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, khóa X về công tác thông tin đối ngoại; tổng kết tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, hội viên hội nhà báo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) và Phát động Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ 2 năm 2017.

Tham mưu giúp cấp uỷ kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện giai đoạn 2017 – 2020. Tập trung chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đề cương tuyên truyền và chỉ đạo công tác tuyên truyền tháng hành động về thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố; tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại địa phương, cơ quan, phản ánh kịp thời về cấp trên và cấp ủy. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo: Xây dựng đề án thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình; danh mục các đề tài khoa học ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh. Triển khai chương trình phối hợp hoạt động với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng nông thôn mới; với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; với Cục thuế tỉnh tuyên truyền về chính sách thuế; với Ban an toàn giao thông tỉnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn giao thông.

Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực các cấp ủy ban hành kế hoạch, Đề cương, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm giải phóng tỉnh Hòa Bình; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Đề tài nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và xuất bản cuốn “Địa chí tỉnh Hoà Bình”; triển khai, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trên địa bàn tỉnh”. Tăng cường chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền miệng trong tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 48 - CT/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Duy trì Hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ chức nói chuyện thời sự cho các cơ quan, đơn vị.

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy: tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ và nhà báo tỉnh Hoà Bình Xuân Đinh Dậu năm 2017; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan đưa di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản được xây dựng hồ sơ, đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Trong 6 tháng đầu năm tại các địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức trang trọng, có tác dụng giáo dục truyền thống cách mạng.

Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Đoàn Cần

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…