Thái Nguyên: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên trao quà cho đại biểu người có uy tín. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên trao quà cho đại biểu người có uy tín. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 5 năm, số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giảm 25%; văn hóa, y tế, giáo dục được cải thiện. Toàn tỉnh Thái Nguyên có 12 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đều ở vùng đồng bào dân tộc miền núi được giữ gìn và phát huy. 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Thái Nguyên có hơn 6.000 lượt người có uy tín được bầu chọn, đa số người có uy tín là nông dân hoặc giữ cương vị Bí thư chi bộ, trưởng xóm, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ. Đội ngũ người có uy tín được quan tâm, cung cấp thông tin, được tập huấn, học tập kinh nghiệm, từ đó góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đội ngũ người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào tham gia hiến đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở… Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu như: Ông Hoàng Văn Tự (dân tộc Nùng, ở xóm Gò Miều, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ) đã tích cực tham gia vận động nhân dân hiến 200 m2 đất và đóng góp công sức, kinh phí bê tông hóa đường làng ngõ xóm, cùng nhân nhân đóng góp tiền tu sửa nhà văn hóa. Ông Lỗ Đỗ An (dân tộc Tày, ở xóm Đồng Mon, xã Trung Hội, huyện Định Hóa) đã khắc phục khó khăn, tuyên truyền vận động người dân trong xóm hiến đất, ngày công, đóng góp tiền mặt để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; cụ thể, người dân đã tham gia làm đường giao thông nông thôn có chiều dài 510 m, đóng góp 138 triệu đồng, hiến 2.500m2 đất, xây dựng nhà văn hóa thôn… 

Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín cũng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động tại địa phương như: Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế; kinh nghiệm bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đặc biệt là trong tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư… 

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Với trách nhiệm của mình, người có uy tín cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, vận động mọi người cùng tham gia có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm, biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình tiên tiến./. 

Quân Trang (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.