Thừa Thiên Huế: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác báo cáo viên, thông tin đối ngoại, công tác giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ…. 

Đặc biệt trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cấp huyện và cơ sở; Tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào; tăng cường cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng và trên Trang Thông tin điện tử của Ban; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của báo cáo viên các cấp, nâng cao chất lượng giao ban báo chí và hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự trình bày nhiều ý kiến, tham luận, trong đó ngoài những kết quả được Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, thì nhiều ý kiến đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục, tháo gỡ như: Việc định hướng các vấn để nổi cộm được dư luận quan tâm còn chậm; việc phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; một số lĩnh vực công tác cần nâng cao chất lượng trong thời gian đến.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo phải tham mưu trúng, đúng và kịp thời; tiếp tục đổi mới phương pháp quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng thông tin, dự báo tình hình; chủ động tham mưu những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm… Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, trao đổi tại hội nghị. Đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế và giải đáp các bất cập, kiến nghị mà các đại biểu nêu lên và hi vọng toàn thể cán bộ đang công tác trong lĩnh vực tuyên giáo sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018./.

Văn Vũ

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Năm 2017 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước. Đây là năm mà những quyết sách từ Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn, lan tỏa trong lòng dân. Và trong quá trình đó, báo chí đã đóng góp một phần quan trọng.