Bình Phước: Tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng

 Đến tham dự có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Uy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành khối văn hóa - xã hội và các đoàn thể, cơ quan báo chí tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã.

Năm 2017, công tác tuyên giáo của tỉnh đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; hướng dẫn và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh nhiệm vụ công việc thường xuyên, Ban Tuyên Tỉnh ủy đã có những việc làm mới thiết thực, hiệu quả như:

Chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành: Chỉ thị số 23-CT/TU về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Đề án chuyên đề về lĩnh vực an ninh tư tưởng trên mạng xã hội; Chỉ thị số 20-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy chủ trương, đề xuất với UBND tỉnh ký kết chương trình hợp tác thông tin với một số cơ quan báo chí trung ương, báo chí ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thành lập mới, duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” (Báo Bình Phước có 02 bài viết mới/tuần, hàng tháng lựa chọn 01 bài tốt nhất để đăng trên bản Thông báo nội bộ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có chuyên mục “Bình luận và phản biện” phát sóng 01 kỳ/tháng mời báo cáo viên cấp Trung ương tại tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh dự và trực tiếp phản biện); ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU về lễ tân, nghi thức trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, sự kiện quan trọng của các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí nhằm đổi mới theo hướng tăng cường tính tương tác, theo sát dòng thời sự của tỉnh với mỗi hội nghị mời từ 01 - 03 cơ quan đến cung cấp hoặc phản hồi thông tin (trong năm có 08 lượt đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí, 21 lượt đơn vị phản hồi thông tin báo chí); tổ chức Tọa đàm về thực trạng và giải pháp đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ trì và phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm về trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam; tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với một số doanh nghiệp nhà nước, sở, ngành của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên trong năm qua, chất lượng công tác triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn hạn chế. Một số cơ quan báo chí của tỉnh vẫn  để xảy ra nhiều sai sót trong khâu biên tập, còn để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung đăng phát. Một số đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; việc chọn nội dung đột phá nhiều nơi còn lúng túng, còn rập khuôn theo đột phá của cấp tỉnh. Chưa thực hiện tốt quy định của Tỉnh ủy về lượng hóa số lượng, mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chất lượng mở lớp giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác còn hạn chế.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến, đồng thời chia sẽ công tác trong năm 2017 qua các tham luận về: Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Báo Bình Phước; Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác thông tin thời sự trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ thị xã Phước Long; Chất lượng, hiệu quả hội nghị thông tin thời sự trực tuyến đến cấp xã ở Hớn Quản; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Phú. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền ghi nhận và  biểu dương thành tích đạt được của ngành tuyên giáo toàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, đề nghị ngành tuyên giáo tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết của Đảng bằng hình thức phù hợp, nhất là đẩy mạnh truyền hình trực tuyến đến cơ sở và trực tiếp trên truyền hình; tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định hướng và kiểm tra việc chấp hành sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan báo chí tỉnh, đồng thời tham mưu giải quyết xử lý những thông tin báo chí ngoài tỉnh viết về Bình Phước không khách quan và việc chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo hướng chú trọng việc làm thiết thực, đổi mới, sáng tạo, tránh hình thức; tuyên truyền có chiều sâu các gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Về đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, phải làm tốt công tác định hướng chính trị tư tưởng đối với các sự kiện chính trị, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác nhằm sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền chính thống thật sự hiệu quả… 

Hồng Sơn 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.