Bình Thuận: Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo

Theo đó, nội dung được xác định là: Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn Tỉnh hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của nước ta; làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, tập trung hướng vào mục tiêu cao nhất là khẳng định chủ quyền, cơ sở pháp lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền tính tất yếu về sự ra đời và việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam, sự nỗ lực của các nước ASEAN trong xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Từ đó, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm, tư tưởng sai trái về chủ quyền của nước ta, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và môi trường hòa bình trên biển.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trong bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí, phát triển kinh tế biển, đảo; trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa… để ngư dân yên tâm bám biển.

Tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, tích cực vươn ra biển xa, đảo xa để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân chấp hành luật pháp quốc gia, quốc tế trên biển.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, hai đơn vị đã xác định trách nhiệm của ngành mình đó là:   

Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, đối tượng trước khi thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh; phân công báo cáo viên chuẩn bị nội dung, trực tiếp thực hiện tuyên truyền về biển, đảo cho các đối tượng đã xác định; phối hợp với các tổ chức chính trị - Xã hội của tỉnh, thực hiện tuyên truyền biển, đảo và các hoạt động khác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:  xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền; định hướng các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng tải các nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tình hình biển Đông gắn với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 với nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và của địa phương; chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn: các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, góp phần tuyên truyền biển, đảo sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tô Thành Long
Ban Tuyên gíao Tỉnh ủy Bình Thuận
  

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.