Nhiều Giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ 2017

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội:
Hà Nội lấy kỷ cương hành chính làm khâu đột phá

Năm 2017, Hà Nội xác định lấy chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” làm đột phá. Đây cũng là sự cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng và thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Thành phố trong củng cố kỷ cương hành chính của Thủ đô, hướng tới nền hành chính phục vụ và hiệu quả. Đây cũng là khâu đột phá mà Đảng bộ Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 55 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng kỷ cương. Đồng thời, đang chỉ đạo xây dựng những tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” theo hướng thiết thực, được quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực của Thành phố. 
 
Trước hết, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố. Thông qua vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Thủ đô, sẽ tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương, phép tắc trong toàn xã hội.  Tôi tin tưởng rằng, từ tinh thần “kỷ cương hành chính”, các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ thêm tin tưởng, sát cánh cùng hệ thống chính trị các cấp; toàn Đảng bộ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tôi cho rằng mấu chốt để Thủ đô thành công trong thực thi các nhiệm vụ chính trị của năm mới 2017 là sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, nỗ lực hết sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là những đầu tàu, là động lực kéo cả đoàn tàu thành phố vượt qua khó khăn để vươn lên. Bối cảnh càng khó khăn, nhiều thử thách thì càng đòi hỏi sự chủ động, năng động, sáng tạo của những cán bộ chủ chốt, những người đứng đầu. Khi làm việc với các địa phương tôi đã nói rằng, dễ nhất là lấy tiền từ trong túi ra để tiêu, nghĩa là dùng tiền ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng. Nên trong lúc ngân sách hạn hẹp, không có mà các địa phương vẫn tìm cách đầu tư được, điều đó phụ thuộc vào tài năng, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của những người đứng đầu. Tất cả chúng ta cần vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo và dấn thân như thế. 
 
Trước mắt, trong năm nay Thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Mặc dù tăng trưởng đạt mức cao so nhiều năm trở lại đây, nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra (từ 8,5% - 9%); công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực hiện chậm; chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm trước, xếp thứ 9/63; vẫn còn một số cán bộ, công chức có những hành vi thiếu văn hóa trong ứng xử nơi công cộng, gây bức xúc trong dư luận; việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng chưa quyết liệt; các dự án xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng còn chậm tiến độ; công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi; tình trạng ùn tắc giao thông, cháy, nổ vẫn diễn ra nghiêm trọng, trong đó có vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản; vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại chưa được ngăn chặn có hiệu quả; cấp nước sạch chưa đạt yêu cầu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao.  
 
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh:
Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8,4 - 8,7%
Năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt từ 8,4 - 8,7%.  Tiềm năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ của thành phố còn khá lớn, thời gian vừa qua phong trào xây dựng thành phố khởi nghiệp được tập trung đẩy mạnh với nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ: hỗ trợ xây dựng thương hiệu mạnh; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân... Bố trí gói tín dụng để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và phục vụ chương trình kích cầu đầu tư.
 
Từ năm 2017, thành phố tập trung nâng cao hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ đã ban hành; quyết tâm đến năm 2020 đạt 500.000 doanh nghiệp, trong đó năm 2017 phát triển mới 50.000 doanh nghiệp. Hiện thành phố còn 60 doanh nghiệp nhà nước, dự kiến sẽ tiến hành cổ phần hóa trong năm 2017 - 2018. Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép thành phố được để lại nguồn thu từ cổ phần hóa để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
Hiện nay cũng có nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư trên địa bàn thành phố, nếu có cơ chế hỗ trợ tốt, giải quyết nhanh các thủ tục, chắc chắn sẽ thu hút được nguồn lực lớn. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố (cơ khí chế tạo; điện tử - công nghệ thông tin; hóa chất - nhựa - cao su; chế biến tinh lương thực - thực phẩm) chiếm 60% tỷ trọng toàn ngành công nghiệp (năm 2015), đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ với việc đầu tư nhiều trang thiết bị mới, ứng dụng những công nghệ sản xuất mới, công nghệ chế biến tiên tiến vào sản xuất. Chín ngành dịch vụ chủ yếu (tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải, cảng, kho bãi, logistics; viễn thông, thông tin truyền thông; kinh doanh bất động sản; tư vấn khoa học công nghệ; y tế kỹ thuật cao; giáo dục đào tạo chất lượng cao) chiếm 92,5% tỷ trọng toàn ngành dịch vụ (năm 2015); có tốc độ tăng trưởng cao.
 
Trong đó, một số ngành, lĩnh vực vẫn còn nhiều tiềm năng, điển hình là du lịch. Thành phố cũng đang hoàn chỉnh Đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực...  Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố 5 năm qua cho thấy trung bình mỗi năm thành phố tăng trưởng cao hơn khoảng 0,3 - 0,5 điểm %. Những phân tích trên cho thấy nếu có cơ chế, chính sách phù hợp năm 2017, thành phố hoàn toàn có thể thực hiện đạt chỉ tiêu GRDP tăng từ 8,4 - 8,7%. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương:
Xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh Hải Dương đã xây dựng tám đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Thời gian tới, Hải Dương tập trung khai thác, phát huy tốt lợi thế của tỉnh với vị trí nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
 
Trong lĩnh vực công nghiệp, năm 2017, Hải Dương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12% so với năm 2016. Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng các dự án thu hút vào lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế về phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khuyến công; tăng cường tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn; đẩy nhanh thực hiện một số dự án đầu tư lớn, tăng tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phấn đấu nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất các ngành dịch vụ; đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.  Hải Dương cũng quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp có công nghệ cao cũng như các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất mới trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ: 
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
Năm 2017, thành phố Cần Thơ xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố triển khai những giải pháp đột phá: Phát huy hiệu quả của cơ chế một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng. Tăng cường thực hiện các các nội dung liên quan đến các chỉ số thành phần thuộc tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong việc bồi hoàn giải phóng mặt bằng và đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tập trung.
 
Trong năm 2017, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp như thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát bãi bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường rà soát, kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các ngành, các cấp, đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn; Tập trung phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu; giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính; xử lý nghiêm vi phạm; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Mở rộng các loại hình giải quyết thủ tục hành chính liên thông - liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa các chi phí khởi nghiệp, cụ thể như việc phối hợp trong thực hiện đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Năm 2017, Lào Cai chọn chủ đề công tác là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” nhằm tạo những đột phá mới về kinh tế - xã hội.  Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai cụ thể hóa nội dung của chủ đề năm; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai; tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giảm hội, họp không cần thiết; chấn chỉnh lề lối làm việc; tuân thủ nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc; nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ; kịp thời kiểm điểm, phê bình; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.
 
Tỉnh Lào Cai đã triển khai 7 nhóm giải pháp và 15 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.Lào Cai cũng sẽ phát triển một cách hài hòa, hợp lý giữa vùng thấp với vùng cao, giữa đô thị với nông thôn, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh vốn ngân sách khó khăn như hiện nay.
 
Đồng chí Phạm đình nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định:
Xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng

Năm 2017, tỉnh Nam Định quyết tâm tạo bước đột phá về kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, đạt tiêu chí là tỉnh nông thôn mới có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại. Xây dựng thành phố Nam Định từng bước hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Năm 2017, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020, đồng thời thực hiện song song hai nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; đồng thời phải nỗ lực ở mức cao nhất để hình thành một cách rõ nét các nhân tố nền tảng tiền đề, hướng tới sự phát triển đột phá về kinh tế. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Nam Định sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai, thực hiện sâu rộng, có hiệu quả 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã được ban hành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, tập trung đôn đốc các dự án chậm tiến độ...
 
Tập trung xây dựng TP Nam Định để từng bước hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục triển khai, thực hiện, có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp về đầu tư tại nông thôn. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện tích cực Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh.  
 
Đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:
Cải cách hành chính từ "quản lý" sang "phục vụ"
Quảng Nam đang nỗ lực cải cách hành chính theo hướng chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ", nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Tỉnh xác định phải đổi mới tư duy từ "nền hành chính quản lý" sang "nền hành chính phục vụ"; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
 
Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, trong đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thống kê, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường thanh tra, giám sát và xây dựng cơ chế điều phối thống nhất; triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, đổi mới nội dung và phương thức quản lý theo từng cấp, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối kết hợp giữa các đơn vị với nhau...
 
Quảng Nam đặt mục tiêu, đến năm 2020 thực hiện đạt 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt trên 85%. Tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “Công khai - Minh bạch - Chất lượng - Đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ”.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh:
Quảng Ninh “3 cùng” với doanh nghiệp
Quảng Ninh là địa bàn rất cần huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần ấy, tỉnh Quảng Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển.
 
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình, hành động thực hiện cụ thể, quyết liệt để đưa Nghị quyết 35 của Chính phủ đi vào cuộc sống. Trong đó, Quảng Ninh chú trọng tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Quảng Ninh đã thành lập cơ quan xúc tiến đầu tư (IPA) song hành với xây dựng chính quyền điện tử với hệ thống các trung tâm hành chính công. Đây là những cơ quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh tìm cơ hội và thực hiện các thủ tục đầu tư được công khai, minh bạch và nhanh gọn.
 
Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương cắt giảm 30% thời gian hội họp ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo, dành nhiều thời gian đi cơ sở, chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đổi mới công tác tiếp xúc doanh nghiệp theo từng chuyên đề, thiết thực và hiệu quả; Tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp (cấp tỉnh 1 lần/quý, cấp huyện 1 lần/tháng); tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể tham gia góp ý vào các quy định, chính sách của tỉnh...
 
Với  phương châm “Cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả”, với các doanh nghiệp khởi nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động hỗ trợ thủ tục pháp lý, hỗ trợ mọi mặt từ vốn, đất đai, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm... Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các cụm công nghiệp, để sao khi các doanh nghiệp hình thành mới có đất lập nghiệp, nếu có nhu cầu... Các cụm công nghiệp cũng được quy hoạch với diện tích đất phù hợp với khả năng từng doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng, quan tâm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
Quảng Ninh luôn tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh còn bố trí các buổi gặp, tiếp xúc theo chuyên đề với các doanh nghiệp để tạo ý chí, quyết tâm khởi nghiệp vào các lĩnh vực mà tỉnh quan tâm.   

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.