• Đồng Nai: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

  Đồng Nai: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

  (TG)-Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thái Bảo, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tại Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 4/2017 được tổ chức ngày 25/4/2017 tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh.

 • Đảng bộ huyện Phú Quốc: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Đảng bộ huyện Phú Quốc: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  (TG) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-7-2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng ở Phú Quốc đã đạt được những kết quả nhất định, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tích cực tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra hàng năm.

 • An Giang: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4-2017

  An Giang: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4-2017

  (TG) - Sáng ngày 5-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4-2017, được tổ chức tại điểm cầu tỉnh và 10 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố, với số lượng tham dự trên 450 đại biểu. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 • Quảng Ninh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

  Quảng Ninh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

  (TG) - Ngày 23/3 vừa qua, tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017. 

 • Kiên Giang: Tập huấn báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2017

  Kiên Giang: Tập huấn báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2017

  (TG) - Sáng ngày 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.

 • Công tác tuyên truyền miệng: thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả

  Công tác tuyên truyền miệng: thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả

  (TG)-Góp phần tuyên truyền, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực các cấp ủy đảng, của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp tích cực thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, theo phương châm thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, giữ vững trận địa công tác tư tưởng của Đảng.

 • Đồng Tháp: tăng cường tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2016

  Đồng Tháp: tăng cường tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2016

  (TG)- Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn báo cáo viên của tỉnh Đồng Tháp, tháng 02/2017.

 • Đồng Tháp: Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm

  Đồng Tháp: Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm

  (TG)-Định hướng tuyên truyền thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh tập trung tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 • Vĩnh Long: Tập trung tuyên truyền, tổ chức Tết Nguyên đán

  Vĩnh Long: Tập trung tuyên truyền, tổ chức Tết Nguyên đán

  (TG)- Đó là định hướng tuyên truyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tại Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long tháng 12/2016, được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long, tổ chức vào sáng ngày 03/01/2017.

 • Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên

  Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên

  (TG)-Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, sự nỗ lực của đội ngũ báo viên các cấp, công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ báo cáo viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật phát ngôn khi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người tiếp nhận thông tin; góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kiên Giang: Hội nghị Báo cáo viên và giao ban an ninh tư tưởng tháng 12-2016

  Kiên Giang: Hội nghị Báo cáo viên và giao ban an ninh tư tưởng tháng 12-2016

  (TG) - Sáng ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và giao ban an ninh tư tưởng tháng 12-2016. Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Bình Thuận: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  Bình Thuận: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  (TG)-Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận đã ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

 • Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  (TG)-Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị đội ngũ báo cáo viên trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tuyên truyềnNghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kế hoạch 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và kế hoạch của cấp ủy.

 • Đồng Nai: Thành công từ hội thi báo cáo viên giỏi

  Đồng Nai: Thành công từ hội thi báo cáo viên giỏi

  (TG)-Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2016 đã góp phần giúp đội ngũ Báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên; kinh nghiệm trong quá trình triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.

 • Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

  Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

  (TG)- Đồng chí Lê Thị Kim Loan, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  đề nghị Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Tỉnh cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ tư và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cơ sở.