Kiên Giang: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp triển khai quán triệt các chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 3 nghị quyết trên… Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện. Đồng thời, đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hội nghị triển khai, quán triệt các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng bộ mình; Riêng các huyện, thị, thành ủy có xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ. Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc cụ thể hóa, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết tại đảng bộ mình; hoàn thành trong tháng 8-2017.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết cho tất cả đảng viên trong đảng bộ (mời lãnh đạo đoàn thể; ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn chưa phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú; tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng phù hợp).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực nghiên cứu, vận dụng tốt vào lĩnh vực công tác của mình, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy về thực hiện nghị quyết. Phải gắn việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của cấp ủy với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, mỗi năm có liên hệ tự kiểm điểm về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Kim Thư

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.