Quảng Ngãi: Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Quang cảnh hội nghị Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị Tỉnh ủy

Nhìn lại 10 năm triển khai Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc quán triệt, thực hiện Chỉ thị và đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phòng, chống tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... tạo thống nhất ý chí, hành động và sự đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để làm tốt công tác tuyên truyền miệng, trước hết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các cấp ủy thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tích cực đổi mới nội dung, đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt những năm gần đây, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu, hướng dẫn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên ở các chi bộ trong tỉnh; tăng cường tổ chức tọa đàm, thảo luận, liên hệ thực hành làm theo gương Bác theo chuyên đề hàng năm và thông qua các hình thức thi kể chuyện, hội diễn văn nghệ, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến làm theo Bác, biểu dương những "tấm gương bình dị mà cao quý"... 

Hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự từ tỉnh đến huyện cũng được tăng cường. Các câu lạc bộ hưu trí từ tỉnh đến huyện, Câu lạc Bạn đọc Thư viện, Câu lạc bộ Tù chính trị yêu nước... đều tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng, qua đó thông tin thời sự cho hội viên. Công tác biên soạn, phát hành bản tin Thông báo nội bộ dùng cho sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành được cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, thay đổi hình thức, tăng trang, phát hành kịp thời để các chi đảng bộ cơ sở sử dụng trong sinh hoạt chi bộ đầu tháng; đến nay, toàn tỉnh có 8/14 huyện, thành ủy đã tổ chức biên soạn và phát hành bản tin Thông báo nội bộ của cấp ủy đảng địa phương. Công tác xây dựng, thực hiện các cơ chế phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân cũng được đổi mới...

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và địa phương chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời; thông tin hai chiều đã có kết quả nhất định, công tác nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại và phối hợp tuyên truyền, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân kịp thời, hạn chế tình trạng xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm sau: Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo củng cố, phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn còn yếu, nhiều nơi chưa thành lập được đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Lực lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh; chất lượng hoạt động chưa đều; một số đồng chí chưa phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm. Một số huyện chưa duy trì thường xuyên việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; nhiều cấp cơ sở chưa quan tâm tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; chất lượng, hiệu quả quán triệt nghị quyết và giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo thời sự... còn hạn chế; tính thuyết phục về giải đáp một số vấn đề lý luận, thực tiễn chưa cao; công tác chỉ đạo nắm bắt thông tin hai chiều có lúc chưa kịp thời

Qua đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã rút ra bài học kinh nghiệm như sau: Coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; cấp ủy đảng nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong việc ổn định, phát phiển kinh tế - xã hội ở địa phương thì nơi đó sẽ quan tâm và phát huy sức mạnh của đội ngũ báo cáo viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hỗ trợ phương tiện cần thiết, tạo điều kiện cho báo cáo viên hoạt động có hiệu quả; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; thực hiện chế độ phụ cấp hợp lý cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là điều kiện quan trọng, động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả./.

Thanh Hiếu 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.