Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017

Sau 6 tháng, các nhà xuất bản đã xuất bản 38.568 tên sách (tăng 6,5% về số lượng so với cùng kỳ năm 2016) và nộp lưu chiểu 214,179 triệu bản (tăng 10% về bản so với cùng kỳ năm 2016).

Hội nghị tập trung đánh giá nội dung xuất bản phẩm và công tác quản lý nhà nước về xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017. Về nội dung xuất bản phẩm, các nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 và nửa đầu năm 2017. Nhiều xuất bản phẩm có nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức được xuất bản, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả các loại sách, từ sách lý luận chính trị, sách văn hóa – văn học, sách giáo dục – dạy nghề, sách khoa học – công nghệ đến các loại sách tri thức phổ thông – hướng nghiệp, sách thiếu nhi…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với bộ, ngành, địa phương, lựa chọn đề tài, tổ chức xuất bản nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian gần đây, dòng sách văn học chiến tranh cách mạng cũng có nhiều khởi sắc. Nhiều tác phẩm mới với điểm nhìn, cách phản ánh chân thực và sinh động, nhân văn đã tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiêng liêng, không gì có thể phủ nhận của cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do dân tộc; tô đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ của toàn ngành trong 6 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Sách sai phạm tuy có giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn gần 100 đầu sách bị xử lý dưới các hình thức khác nhau. Vẫn xuất hiện sách có nội dung chính trị, tư tưởng không phù hợp, vi phạm quy định về thuần phong, mỹ tục vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, một số hiện tượng mới đã xuất hiện trong gian gầy đây, tiềm ẩn không ít vấn đề đáng lo ngại như việc phát triển mạnh loại hình tiểu thuyết ngôn tình, các loại sách sử, văn học đi theo lối phản tư, xét lại lịch sử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị, để phát huy kết quả tích cực, hạn chế những vấn đề còn tồn tại, một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới là:

Một là, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến cuối năm, các vấn đề quan trọng của đất nước; tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; tuyên truyền các nghị quyết của Đảng…

Hai là, các nhà xuất bản cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng xuất bản phẩm, phải quản lý chặt chẽ hơn nữa quy trình liên kết; kiên quyết nói không với tình trạng “bán giấy phép”; tập trung hơn vào dòng sách, mảng sách quan trọng, đặc biệt là sách bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển; đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 19 – TB/TW ngày 29-12-2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Cơ quan chủ quản các nhà xuất bản cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trong Thông báo kết luận. Các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về xuất bản, in, phát hành, tổ chức đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong xuất bản, in, phát hành cho các đối tượng chịu điều chỉnh của luật; phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, đảm bảo môi trường xuất bản phát triển lành mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch xuất bản 2017.

Bốn là, đổi mới căn bản công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, và công tác xuất bản, đáp  ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xuất bản. Mỗi đơn vị cần lên kế hoạch dài hạn, đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực dài hạn, đào tạo đội ngũ cán bộ đội ngũ xuất bản phát triển nguồn nhân lực, quan điểm chính trị, đạo đức chuyên môn cho cán bộ.

Năm là, tăng cường đổi mới công nghệ, nhất là trước tác động của cách mạng công nghệ lần thứ tư, thời gian tới, hoạt động xuất bản, truyền thông vẫn giữ vị trí quan trọng nhưng trước tác động nhanh mạnh của công nghệ, sớm hay muộn, xuất bản điện tử sẽ giữ vị trí chính yếu trong đời sống xuất bản do vậy, các cơ quan quản lý, nhà xuất bản cần quan tâm, có nhận thức đầy đủ hơn về xu thế này. 

Cao Nguyên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.