Bình Thuận: nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản

Theo đó, việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”; Thông báo số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW,ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xuất bản; cán bộ, công nhân viên các công ty in, xuất bảnđã được UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các ngành chức năng liên quan đến hoạt động xuất bản triển khai kịp thời, đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3247/KH-UBND về thực hiện Thông báo số 19-TB/TW, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế, xây dựng ngành xuất bản tỉnh thành một ngành kinh tế phát triển toàn diện, vững chắc.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư (khóa IX)và những nội dung cơ bản, các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Thông báo số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” đến đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức tham dự phổ biến, quán triệt và tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW,  Thông báo số 19-TB/TW “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” đạt tỷ lệ khá cao.Hình thức tổ chức chủ yếu là các cấp ủy trực thuộc tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; tổ chức lồng ghépphổ biến, quán triệt trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; một số nơi có các hình thức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên bản tin nội bộ.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng quan tâm chú ý. Qua phổ biến, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao hiểu biết, nhận thức về công tác quản lý nhà nước vàhoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

Tuy nhiên,công tác phổ biến, quán triệt về vấn đề này chủ yếu là đọc lại nội dung văn bản, hình thức tuyên truyền chưa thật phong phú và mang lại hiệu quả như mong muốn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý hoạt động xuất bản chưa được quan tâm;công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực này chưa được duy trì thường xuyên nên chưa kiểm soát tốt hoạt động xuất bản, lưu hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt hơn nữa côngtác này trong thời gian đến,UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các giải pháp phù hợp tình hình, điều kiện của tỉnh trên lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động xuất bản để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở địa phương.Hàng năm, các ngành chức năng của tỉnh cần tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề về công tác xuất bản và quản lý xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, quy hoạch lại mạng lưới phát hành sách trên địa bàn tỉnh; tham mưu chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển mạng lưới phát hành sách tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo các hình thức phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xuất bản và xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực xuất bản; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phát triển hệ thống thư viện công cộng, các điểm bưu điện văn hóa xã, câu lạc bộ, tủ sách cơ sở; có các giải pháp phù hợp nhằm duy trì và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Sách Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân và phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân ở 02 doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất bản là: Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Thuận và Công ty cổ phần In và Bao bì Phú Nhuận./.

Tô Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.