Cập nhật kiến thức cho cán bộ dân vận trực tiếp tham mưu, triển khai công tác dân tộc và tôn giáo

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Lam; Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng 58 học viên trong lớp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định để xây dựng được nội dung chương trình học tập một cách kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, trong thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Trung ương đã khẩn trương, có trách nhiệm cao trong việc tổ chức rút kinh nghiệm từ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của các năm trước, đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, của Đảng trong tình hình mới. Bên cạnh một số chuyên đề lý luận đề cập đến những vấn đề lớn của đất nước và thế giới là các chuyên đề mang tính nghiệp vụ nhằm đáp ứng những đòi hỏi thực tiễn mà công tác dân vận hiện nay đang đặt ra.

Mục đích cao nhất của lớp học là trang bị thêm tầm nhìn vĩ mô để các đồng chí học viên hoàn thiện hơn nữa tư duy chiến lược trong công tác dân vận, đào sâu tư duy lý luận của Đảng trong mọi lĩnh vực, tăng cường khả năng luận chứng ngày càng sâu sắc hơn về các quan điểm, đường lối của Đảng, đóng góp vào việc bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng trên công tác dân vận. 

Với lớp bồi dưỡng thứ ba trong năm 2017, bên cạnh những kiến thức chung về công tác dân vận, học viên của lớp sẽ được bổ sung thêm nhiều chuyên đề có nội dung sâu đối với công tác dân tộc, tôn giáo, đảm bảo sát thực tiễn và phù hợp nhất. Ban tổ chức lớp cũng căn cứ vào yêu cầu công tác thực tiễn của các học viên cũng như trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các học viên ở các lớp học trước để rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo tin tưởng, nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng sẽ góp phần bổ sung kiến thức cần thiết về công tác dân tộc, tôn giáo cho các học viên khi áp dụng vào thực tiễn từng địa phương. 

Trong thời gian học, các học viên Lớp bồi dưỡng nghe 9 chuyên đề và 1 buổi thảo luận với những nội dung trọng tâm như: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Vấn đề dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; Quan điểm của Đảng về công tác dân vận và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay; Chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.../. 

Thu Hằng


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.