Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bồi dưỡng những vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; một số những vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay; giúp cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

- Có  kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng, như: trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng, văn hóa, con người; bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở; trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; trong việc tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; trong phòng chống “tự diễn biến” ,”tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng bồi dưỡng của chương trình là bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở (chi uỷ viên, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở). Ngoài ra, có thể bồi dưỡng cho các uỷ viên không chuyên trách các ban của đảng uỷ cơ sở và các đối tượng khác có liên quan.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm 6 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành năm 2016.

Ngoài 6 bài quy định thống nhất chung, tuỳ theo đặc điểm và điều kiện của địa phương, cơ sở có thể báo cáo thêm một số chuyên đề:
- Tình hình tư tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng của địa phương.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp ở địa phương.

- Công tác dân vận của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương.

Trong quá trình học tập, có thể tổ chức tham quan, nghe báo cáo của một số cơ sở làm tốt công tác xây dựng đảng.

IV. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC

 - Trước khi mở lớp cần nắm chắc đặc điểm đối tượng để tùy theo đối tượng học, giảng viên có thể lựa chọn một số nội dung trong tài liệu để đi sâu phân tích, làm rõ, kết hợp giảng bài với tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên cho phù hợp và thiết thực. Không nhất thiết phải tổ chức giảng dạy tất cả những nội dung trong bài mà có thể để học viên tự nghiên cứu, tham khảo.

- Tổ chức lớp học: Tổ chức học tập theo lớp; tập trung lên lớp nghe giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc; viết bản thu hoạch, đánh giá kết quả qua bản thu hoạch. Trong quá trình giảng bài, kết hợp giảng giải với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên, giữa học viên với học viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế cũng được coi là nội dung học tập chính thức, có liên hệ, thu hoạch.

V. THỜI GIAN


Thời gian học tập: từ 4 đến 5 ngày (tuỳ theo đặc điểm đối tượng)

- Giảng 6 bài/ mỗi bài 1 buổi:        3 ngày.

- Báo cáo bổ sung, tham quan:      0,5 - 1 ngày.

- Thảo luận, giải đáp:                     0,5 ngày.

- Viết thu hoạch:                            0,5 ngày.

VI. TÀI LIỆU


- Tài liệu học tập chính thức: 6 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở”.  

- Tài liệu cần đọc của học viên:

+ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (được thông qua tại Đại hội XI  và được Đại hội XII tiếp tục khẳng định).

+ Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

+ Văn kiện các hội nghị Trung ương (XI, XII).

+ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

+ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII ChươngVIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật cửa Đảng.

VII. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở được thực hiện thống nhất trong cả nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Việc mở lớp do cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy… chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng cấp uỷ cùng cấp và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức mở lớp. Sau mỗi lớp học, Trung tâm cùng với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Văn phòng cấp uỷ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp uỷ quận, huyện... và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ. Ban Tuyên giáo quận, huyện uỷ phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp tiếp tục theo dõi, năm bắt chất lượng, hiệu quả công tác của bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở sau khi học xong chương trình bồi dưỡng.

Việc cấp giấy chứng nhận cho học viên theo quy định hiện hành.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…