Triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng

 Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng; giao ban công tác Tổ chức quý I/2017.

Các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Văn Thái, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Quý I năm 2017, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ đúng trọng tâm, trọng điểm, tiến và chất lượng công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức đã thẩm định các đề án, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng cho các cấp ủy trực thuộc.

Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện Nghị quyết, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình, nhất là trong công tác quy hoach, đào tạo, sử dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm túc và giữ vững nguyên tắc tâm trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp với các ban, đơn vị và các cơ quan liên quan góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và trao đổi thông tin công tác….

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác tổ chức trong Khối các cơ quan Trung ương còn tồn tại một số hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chưa ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng công tác chưa đảm bảo yêu cầu. Chế độ thông tin, báo cáo kết quả hoạt động và cung cấp số liệu liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng của các đảng bộ còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao gây khó khăn cho việc tổng hợp, đánh giá. Việc nắm bắt, theo dõi, tổng hợp thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số tổ chức đảng trực thuộc Khối chưa thường xuyên, chất lượng, nội dung báo cáo chưa cao.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II-2017, Hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, triển khai Kết luận của Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng Quý II năm 2017 bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ tư, thực hiện Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, rà soạt, bổ sung quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo ban, đơn vị Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; xem xét, phê duyệt quy hoạch cấp ủy các cấp và lãnh đạo ban, đơn vị Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ năm, hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng ủy Khối trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Bảo Châu
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.