• Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

  Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

  (TG)-Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn như sau:

 • Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam

  Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam

  (TG) - Văn hoá chính trị làm cho sự tác động của chính trị đến đời sống xã hội giống như sức mạnh nội sinh của văn hoá. Đó là loại sức mạnh không dựa vào quyền lực hay ép buộc là chủ yếu, mà chủ yếu là được tạo dựng từ sự đồng thuận xã hội thông qua cảm hoá, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân.

 • Giải quyết hài hòa mối quan hệ y tế phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Giải quyết hài hòa mối quan hệ y tế phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN

  (TG) - Một trong những quan điểm được nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XI là phải hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và giải quyết tốt mối quan hệ giữa KTTT và định hướng XHCN góp phần hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, trong đó y tế có vị trí quan trọng.

 • Cần lắm sự chia sẻ của người dân

  Cần lắm sự chia sẻ của người dân

  Dịp 27/2 năm nay là sự kiện khá đặc biệt đối với các thế hệ thầy thuốc và những người làm trong ngành y tế, đó là tròn 60 năm Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế. 60 năm y tế Việt Nam làm theo lời Bác với nhiều thành tựu, nhiều dấu ấn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, xuất hiện rất nhiều tấm gương thầy thuốc đã thầm lặng cống hiến sức lực, trí tuệ cho người bệnh... 

 • Y đức trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Đôi điều suy nghĩ

  Y đức trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Đôi điều suy nghĩ

  (TG)- Trong bất kỳ thời nào hay xã hội nào, nghề y luôn luôn là một nghề được đề cao nhiều nhất việc rèn luyện và giáo dục đạo đức nghề nghiệp hay còn gọi là y đức. Nội dung bất di bất dịch của y đức là sự hy sinh của người thầy thuốc trong việc phụng sự sức khỏe của người bệnh. Tuy vậy, điều kiện để thể hiện y đức lại thay đổi theo tình hình thực tế của mỗi thời kỳ mà người thầy thuốc phải có bản lĩnh cao cả trong sự thay đổi ấy.

 • Ánh sáng Đổi mới từ đâu đến?

  Ánh sáng Đổi mới từ đâu đến?

  (TG) - Đổi mới xuất hiện như một quy luật vận động: ở đâu có Đổi mới và Đổi mới đúng hướng, ở đó có tiến lên và phát triển; ở đâu không có Đổi mới hoặc Đổi mới loạc choạc, ở đó có trì trệ và tụt lùi. Đổi mới cần thiết cho cuộc sống như cơm ăn, nước uống. Bởi vậy, Đổi mới trở thành mối quan tâm hàng đầu của cán bộ lãnh đạo và của cả người dân thường.

 • Ngày xuân - nghĩ về vận nước và thế nước

  Ngày xuân - nghĩ về vận nước và thế nước

  (TG) - “Với điểm tựa lịch sử, với văn hóa và văn hiến, với lòng yêu nước lúc lặng lẽ, bình dị, lúc cuộn dâng, hồn nước vẫn trường tồn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc làm nên thế nước, vận nước”. TS. VŨ NGỌC HOÀNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tạp chí Tuyên giáo.

 • Bản lĩnh Việt Nam

  Bản lĩnh Việt Nam

  (TG) - Nhân dân ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại đã làm nên những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Mỗi một mốc son lịch sử đều thấm máu, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ và đồng bào cả nước để cây độc lập, tự do mãi mãi trụ vững và đơm lộc, nảy chồi...

 • Cuộc chiến ở U-crai-na đưa Châu Âu tới trước nguy cơ Chiến tranh thế giới lần thứ III

  Cuộc chiến ở U-crai-na đưa Châu Âu tới trước nguy cơ Chiến tranh thế giới lần thứ III

  (TG) - Cuộc nội chiến ở U-crai-na đang leo thang tới mức có thể lan rộng thành một cuộc chiến tranh lớn giữa lòng Châu Âu, thậm chí là Chiến tranh thế giới lần thứ III. Để hóa giải nguy cơ này, nguyên thủ nhiều nước Châu Âu như Đức, Pháp, Áo…chủ trương hóa giải cuộc khủng hoảng U-crai-na bằng biện pháp ngoại giao và chính trị, còn Mỹ và chính quyền Ki-ep được Oa-sinh-tơn hậu thuẫn lại chủ trương sử dụng sức mạnh quân sự. 

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất

  Người dân là chủ thể và cũng là mục đích của đổi mới. Do vậy nhân dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng và hơn nữa là đòi hỏi Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới toàn diện để tiến lên. Chúng ta phải liên tục tạo ra xung lực mới cho đất nước ổn định và phát triển, dẹp bỏ những trở ngại để nền kinh tế liên tục phát triển mạnh mẽ, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động

  Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động

  (TG)- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc. Vì vậy phát triển đảng trong công nhân lao động (CNLĐ) là một trong những vấn đề quyết định đối với việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 • Chăm lo "cái gốc" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Chăm lo

  Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) từ khâu quy hoạch, lựa chọn đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Đây là lực lượng nòng cốt, xung kích của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng bào DTTS, là biểu tượng sinh động của khối đoàn kết toàn dân tộc.

 • Tự tin bước vào năm mới

  Tự tin bước vào năm mới

  (TG) - Trước tình hình và nhiệm vụ mới, 85 mùa xuân qua, Đảng ta đã, đang và sẽ không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu mới, tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên phía trước.

 • Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị

  Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị

  (TG) - Trong bài viết với nhan đề “Không thể có và không bao giờ có Quân đội đứng ngoài chính trị”, Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bá Dương, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng, đã làm rõ thực chất cũng như sự phi lý của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội, khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân đội ta.

 • Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

  Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

  (TG) - Nhìn lại 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã xây dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(*) như lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sáng danh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.