• Mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn ở Đồng Nai phát huy hiệu quả

  Mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn ở Đồng Nai phát huy hiệu quả

  (TG)-Tính đến tháng 6-2013, toàn tỉnh Đồng Nai Có 134/171 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ cơ quan, chiếm 78,36% so với tổng số xã, phường, thị trấn với 2.2678 đảng viên.

 • Suy ngẫm về chuyện đặc xá

  Suy ngẫm về chuyện đặc xá

  (TG)-Tổ chức thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong dịp Lễ Quốc khánh góp phần thể hiện rõ bản chất nhân đạo của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Triệu triệu tấm lòng tri ân

  Triệu triệu tấm lòng tri ân

  (TG) - Có không ít nhà báo, nhà sử học ở nhiều nước trên thế giới từng đến Việt Nam nghiên cứu cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, đã đúc kết một nhận xét chí lý: “Trên đất nước này, ra ngõ là gặp anh hùng!”.

 • Thi đua và cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế thời đổi mới

  Thi đua và cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế thời đổi mới

  (TG) -Phong trào thi đua yêu nước là phong trào quần chúng rộng lớn trong suốt 65 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực quan trọng, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Vinh dự và trách nhiệm cao cả của người làm báo cách mạng!

  Vinh dự và trách nhiệm cao cả của người làm báo cách mạng!

  (TG) - Đồng hành cùng dân tộc trong gần 9 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến tích cực và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu; là nhịp cầu hữu nghị nối dân tộc ta với bầu bạn năm châu.