• Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội

  (TG)-Đồng chí Đinh Thế  Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Chính quyền địa phương – chủ công trong “cuộc chiến” chống thực phẩm bẩn

  Chính quyền địa phương – chủ công trong “cuộc chiến” chống thực phẩm bẩn

  Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, an toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề giống nòi dân tộc mà còn là uy tín quốc tế của đất nước. Đã đến lúc phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị, đặt quyết tâm cao độ ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội trong đấu tranh với thực phẩm bẩn. Trong ”cuộc chiến” không khoan nhượng ấy, chính quyền địa phương phải là đơn vị giữ thế chủ công.

 • Xây dựng nhân cách con người Việt Nam

  Xây dựng nhân cách con người Việt Nam

  (TG)-Xây dựng nhân cách con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ta đã sớm có những định hướng cụ thể thông qua các nghị quyết ở mỗi kỳ đại hội và những nghị quyết chuyên đề về văn hóa.

 • “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”

  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”

  (TG)- Triển lãm dành một phần giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; qua đó cung cấp thông tin và giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền dân chủ, hăng hái tham gia bầu cử đúng luật, an toàn…

 • Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm

  Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm

  (TG)- Các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” (ATTP) năm 2016 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và người lãnh đạo quản lý; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP. 

 • Hướng về Đất Tổ

  Hướng về Đất Tổ

  (TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăm Đền Hùng (19.9.1954 và 19.8.1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc: “Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”.

 • Tổng Bí thư Hà Huy Tập - tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất

  Tổng Bí thư Hà Huy Tập - tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất

  (TG)- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là học tập và làm theo những phẩm chất đạo đức cách mạng; sự nhiệt huyết, đầy sáng tạo trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn; sự kiên trung, bất khuất, tinh thần cách mạng tiến công trước kẻ thù, nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để biến khát vọng và niềm tin của Tổng Bí thư về một nước Việt Nam độc lập, tự do, văn minh và giàu mạnh trở thành hiện thực sinh động

 • “Hà Huy Tập - Mãi mãi ngọn cờ chiến thắng”

  “Hà Huy Tập - Mãi mãi ngọn cờ chiến thắng”

  (TG)- Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thế hệ những người cộng sản đầu tiên, cốt cán của Đảng và tuy thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng Hà Huy Tập đã sống một cuộc đời cách mạng sôi nổi và vinh quang; đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đã để lại cho Đảng những bài học quí báu cả về lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng.

 • Thanh niên xung phong - Nguồn lực sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Thanh niên xung phong - Nguồn lực sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  (TG)- Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia mọi công tác xã hội, lực lượng thanh niên xung phong – một nguồn lực sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng... góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội thấm đẫm cốt cách con người Việt Nam “có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để đối phó với thách thức thiên tai

  Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để đối phó với thách thức thiên tai

  (TG) - Gần 2 tháng qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên gồng mình trước hạn, mặn. Đợt chống chọi được đánh giá xảy ra sớm và sẽ kéo dài đến giữa năm 2016. Trước những tác động của thiên tai, câu hỏi rất thời sự được các chuyên gia đặt ra hiện nay là thách thức thiên tai tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế? Việt Nam cần làm gì để đối phó với tình trạng này?

 • Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ

  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ

  (TG)- Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ . Đồng thời mong mỏi, đòi hỏi và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay thật sự là lớp người mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ, hiểu biết, sống có hoài bão, lý tưởng, có nghề nghiệp vững vàng, vững tin vào tiền đồ, tương lai hạnh phúc, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

 • Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, kế cận của Đảng

  Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, kế cận của Đảng

  (TG)- Thanh niên Cứu quốc, Đoàn quân Nam tiến, đến phong trào Thanh niên ba sẵn sàng, năm xung phong và giờ đây là Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v.. thực sự xứng đáng là “lực lư­ợng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh”, là “cánh tay phải và đội hậu bị vững mạnh” của Đảng. 

 • Người dân chưa bằng lòng với sự phục vụ của công chức

  Người dân chưa bằng lòng với sự phục vụ của công chức

  Chiều 22/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015. 

 • Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Nắm bắt và khai thác những cơ hội lớn và vượt qua thách thức nhiều mặt đang đặt ra như một động lực, một trách nhiệm lớn của cán bộ các cấp, nhất là những người đứng đầu. Muốn vậy, cần sớm nhận thức đúng về một tầm nhìn mới và phương pháp mới trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, hoàn toàn khác với nhận thức, tư duy và phương pháp cũ đã đưa đất nước tụt hậu dần, kể cả trong khu vực.

 • Phụ nữ ngày càng được giải phóng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

  Phụ nữ ngày càng được giải phóng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ không chỉ là công việc riêng của phụ nữ mà gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng phụ nữ, vì nước có độc lập thì người dân mới có tự do; dân tộc được giải phóng thì phụ nữ mới được giải phóng hoàn toàn về chính trị, văn hóa, xã hội…, nhất là có quyền bình đẳng với nam giới trong việc ứng cử, bầu cử, đảm nhiệm các vị trí trong các cơ quan của Đảng và Chính phủ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo Hiến pháp, pháp luật…