Lấy ý kiến người dân trong đánh giá cán bộ công chức cấp xã

Quá trình trên được huyện tổ chức chặt chẽ. Tại từng xã, cấp ủy, chính quyền phối hợp MTTQ phổ biến tới các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội những quy định, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung về đánh giá mức độ hoàn thành chức trách trong năm đối với từng CBCC của xã. Hội nghị lấy ý kiến đánh giá CBCC do đại diện lãnh đạo xã và MTTQ chủ trì với sự tham gia của đại diện các tổ chức đoàn thể, tổ chức quần chúng từ xã đến thôn, được truyền thanh trực tiếp. Các đại biểu đóng góp ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ với từng CBCC của xã. Kết quả của hội nghị là căn cứ quan trọng để cấp thẩm quyền kết luận, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của CBCC.

Thực tế quá trình này cho thấy, đã tiếp nhận được ý kiến đánh giá thẳng thắn, khách quan về trách nhiệm, trình độ, phẩm chất, lối sống với từng CBCC qua một năm công tác. Quần chúng cũng đóng góp cho lãnh đạo địa phương nhiều sáng kiến, nội dung trong đổi mới công tác.

Từ đây, lãnh đạo huyện Thạch Hà rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong phát huy dân chủ, vai trò của quần chúng trong giám sát, đánh giá CBCC; góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, bè phái, “ưu ái” dòng họ… ở nhiều xã; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, sát thực. Kết quả đánh giá phân loại đội ngũ CBCC cấp xã năm 2017 trở nên thực chất hơn, số lượng CBCC xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm giảm; mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng… Đại diện lãnh đạo huyện cho biết, năm 2018 sẽ áp dụng mở rộng hình thức này trong đánh giá đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã toàn huyện.

Cách làm nêu trên của huyện Thạch Hà cần được các địa phương tham khảo, nghiên cứu hoàn thiện, áp dụng và nhân rộng.

Đặng Lê Nam Hải/Nhân dân

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.