Công tác Tuyên giáo Trà Vinh góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Ban Tuyên giáo các cấp đã hướng dẫn đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chuyên đề năm 2017 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền mạnh mẽ những gương người tốt việc tốt trong sinh hoạt định kỳ chi bộ, chi tổ hội. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tỉnh ủy xác định chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” xem như nội dung đột phá trong năm 2017. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 82 biểu hiện nhỏ đồng thời phân tích, diễn giải, làm rõ từng nội dung của 82 biểu hiện để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tự giác nhận diện và xây dựng biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp cũng tham mưu, tham gia công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó kịp thời tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy có chỉ đạo, uốn nắn, biểu dương kịp thời đối với tập thể và cá nhân.

Bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt được những kết quả quan trọng:

100% đảng viên viết bản cam kết và thực hiện tốt việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tùy theo vị trí công tác hoặc nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị ngày càng ý thức về vai trò, ý nghĩa quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã gương mẫu trong nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo thực hiện, nhất là gắn với giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc, quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Kết quả qua kiểm điểm năm 2016 và nhận diện biểu hiện suy thoái được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự. Có 08/09 tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương) nhận diện có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chiếm 88,89%; có 32/59 tập thể Ban Thường vụ (chi ủy) của chi, Đảng bộ cơ sở cấp tỉnh nhận diện có suy thoái; có 14.940/46.289 cán bộ, công chức, viên chức tự nhận diện có biểu hiểu suy thoái, chiếm 32,28%. Chưa phát hiện tập thể, cá nhân nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, qua kiểm tra thấy rằng đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục và cơ bản đã khắc phục được.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm như sau:

Tham mưu chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức và chủ động, tự giác nêu gương, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của bản thân và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc triển khai,
hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện cam kết – kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội. Phối hợp, định hướng việc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cuối năm 2017; khắc phục, phòng ngừa biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễ biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn với tập trung giải quyết những công việc trọng tâm, bức xúc gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Chỉ thị số 10-CT/TU “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 25-CT/TU “về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng trong nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; Quy định số 1031-QĐ/TU, “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu”; Chỉ thị số 17-CT/TU “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Quy định số 784-QĐ/TU “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”". Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016 cấp tỉnh; tổ chức hội thi lựa chọn mô hình về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh

Nguyễn Dũ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.