Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

* Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí là cán bộ chủ trì, cấp uỷ viên, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM. Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Q ĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Phương Nam đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với những nghị quyết cụ thể về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Đảng ủy BTTM yêu cầu ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua, làm cơ sở cho việc học tập và quán triệt; đồng thời, xây dựng quyết tâm, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng và tiếp tục  đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 21/10, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu đến dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, sau 6 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị Trung ương lần này thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt nêu rõ: Sau hội nghị này, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tập trung, khẩn trương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. 

* Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh... 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, sau hội nghị này, cấp ủy các đơn vị, địa phương, cơ quan trong tỉnh cần tập trung khẩn trương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, ngăn chặn thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo sự nhất trí, thống nhất cao trong Đảng và nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI.

* Sáng ngày 24/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị cán bộ báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì và báo cáo tại hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ chốt cấp huyện; trưởng Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về: Dự thảo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh còn thông tin với đại biểu về kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An diễn ra vào ngày 17/10/2016, với hơn 900 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự; nội dung, kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc tại Long An từ ngày 16/10 đến ngày 17/10/2016; một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Nguyễn Bá Luân được Thường trực Tỉnh ủy phân công thông tin một số tình hình nổi bật về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nước theo báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Sau hội nghị này, Thường trực cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 4 cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh. 

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), thời gian tới Tỉnh ủy Long An xây dựng và thực hiện các chương trình hành động với những đột phá, các công trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương. Theo đó, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng con người phát triển toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện 2 chương trình đột phá là huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp./.

TG tổng hợp 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.