Hà Nội đề cao tinh thần phục vụ trong cải cách hành chính

Thành phố Hà Nội tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
Thành phố Hà Nội tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Với mục tiêu này, từ đầu năm tới nay, TP Hà Nội đã rà soát, đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính. Ngày 10-8, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại 12 quận, đến hết năm 2016 triển khai tại tất cả 584 xã, phường của thành phố. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với thủ tục liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ còn thực hiện trong 3 ngày làm việc. Qua đó, thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên thông giảm từ 20 ngày xuống còn 5 ngày.
Đơn giản hóa 8 nhóm thủ tục hành chính 

Thực hiện chương trình cải cách hành chính, TP Hà Nội đã rà soát, đơn giản hóa 8 nhóm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, du lịch, đường bộ, tài nguyên môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công thương, báo chí - xuất bản, văn hóa thể thao với tổng số 475 thủ tục. Từ đây, Hà Nội xây dựng phương án rà soát đơn giản hóa đối với 183 thủ tục hành chính, trong đó có 25 thủ tục hành chính giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết, 158 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Cùng với rà soát, giảm các thủ tục hành chính, UBND TP Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại 16 đơn vị, sở, ngành. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó phòng Hồ sơ kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết: “Đối với lĩnh vực kinh doanh, Hà Nội thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng trong 2 ngày làm việc, giảm 1 ngày so với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp đối với quá trình giao dịch trên mạng. Triển khai mô hình chuyên trách, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm hồ sơ, nhận và trả kết quả trực tiếp ngay tại bộ phận “Một cửa” đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Còn lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng giảm thời gian, chi phí thực hiện các quy định của nhà nước. 

Triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý dân cư, tư pháp, đăng ký kinh doanh, quản lý học sinh, quản lý hệ thống văn bản và hồ sơ công việc. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh về môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, đã có sự đột phá thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước... 

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

Bước đột phá trong cải cách hành chính của Hà Nội trong năm 2016 là đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính đặc thù. Chỉ trong 9 tháng đã ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 9 cơ quan chuyên môn. Ban hành quy định thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Thí điểm tại 12 quận dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm xã hội. Sau hơn một tháng triển khai hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã tăng lên 50%; Tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 98,3%, nộp thuế điện tử đạt 98,2%; Có 64,2% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Ngoài ra, thành phố đã thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo kế hoạch triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, năm 2016 Hà Nội triển khai 37 nhóm dịch vụ công trực tuyến. Để tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại cấp huyện theo tiến độ của thành phố, hiện các huyện đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chuyên môn cho cán bộ, công chức, lắp đặt thiết bị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính và cấp bản sao trích lục hộ tịch tại cấp quận, huyện, thị xã chưa được thực hiện do hạ tầng cơ sở (máy tính, hệ thống mạng, hệ thống kết nối) chưa được triển khai; Việc số hóa cơ sở hộ tịch, các trang thiết bị cần thiết (máy scan; máy định dạng vân tay; máy quét dữ liệu) chưa sẵn sàng nhưng thành phố quyết tâm đầu tư để thực hiện vào cuối năm 2016. 

Với phương châm đề cao phục vụ nhân dân nên đẩy mạnh cải cách hành chính vẫn còn những khó khăn về cơ sở pháp lý, hạ tầng chưa đồng bộ nhưng thành phố tập trung đầu tư để tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại cơ quan hành chính. Đây cũng chính là tiền đề để Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững và khẳng định vị thế mới thời kỳ hội nhập kinh tế - xã hội. 
 
Mục tiêu hướng tới của TP Hà Nội là xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về cải cách hành chính. Phấn đấu năm 2018, 100% xã, phường, thị trấn được kết nối mạng diện rộng của thành phố. Năm 2018, cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015; 100% đơn vị, cơ quan hành chính thực hiện quy trình hóa giải quyết công việc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử.
 
 
Hoài Linh/Hanoimoi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.