Danh sách tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. (Ảnh: VFF)