Tổng Bí thư quyết định thành lập 8 Đoàn kiểm tra các vụ án tham nhũng

8 đoàn công tác có nhiệm vụ theo sát quá trình khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng lớn, được dư luận quan tâm tại 20 tỉnh.