Cần Thơ không còn ấp, khu vực chưa có tổ chức Đảng, đảng viên

 Hội nghị do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 5/7. 

Thành ủy Cần Thơ đánh giá sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 22, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố... Song song đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần định hướng đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản bác, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, chống phá của các thế lực thù địch... 

Theo ông Trần Thành Trai, thực hiện Nghị quyết số 22, hiện thành phố không còn ấp chưa có chi bộ đảng, đã xây dựng được một số tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, thí điểm thành lập cơ quan Đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện bước đầu hoạt động hiệu quả. 

Cụ thể, qua 10 năm, Cần Thơ đã thành lập 41 tổ chức đảng, phát triển được gần 1.200 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ đã "xóa" 3 ấp chưa có tổ chức đảng ở huyện Vĩnh Thạnh; "xóa" 11 chi bộ ghép ở huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Đến nay Cần Thơ không còn ấp, khu vực chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên. 

Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Nghị quyết số 22 được ban hành đã bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, đánh giá đúng những hạn chế bất cập trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong tình hình mới. Thành phố Cần Thơ hiện có 721 tổ chức cơ sở đảng, gần 2.500 chi bộ trực thuộc, với gần 50 nghìn đảng viên. Thời gian qua Cần Thơ đã sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với quy mô, tính chức, chức năng, nhiệm vụ của từng loại mô hình tổ chức cơ sở đảng... 

Thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ cho biết tiếp tục thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 22, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Thành ủy Cần Thơ sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn với các biểu hiện tiêu cực ngay từ cơ sở.../. 

Thanh Sang/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất