Mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở
Đoàn viên thanh niên tỉnh tuyên truyền về bầu cử tại từng hộ dân

 

Xây “cầu” khắc phục bệnh xa dân

Cuối tháng 10-2018, tại Lễ ra quân “Năm dân vận khéo” xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi đã vận động được hàng tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng cầu, đường nông thôn. Buổi lễ cũng là dịp để lãnh đạo huyện, xã gặp gỡ, trao đổi với người dân về các chủ trương, chính sách của huyện, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện mục tiêu đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh.

Không chỉ ở buổi ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo”, từ nhiều năm nay huyện Vĩnh Lợi luôn chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân. Thông qua việc gặp gỡ thường xuyên, định kỳ hay tiếp xúc hàng ngày, cán bộ, đảng viên ở các ngành, huyện đã lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đồng chí Trần Minh Tùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: thực hiện Kế hoạch 17 ngày 24-6-2013  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”, các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tranh thủ thời gian trong những lần đi làm việc với cơ sở hay trong cuộc sống để tuyên truyền vận động quần chúng. Nhiều chủ trương, phong trào của địa phương cũng nhờ đó mà được nhân dân ủng hộ hơn.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch 17, Bạc Liêu đã xây dựng được cầu kết nối giữa đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đúng với kỳ vọng ban đầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi ban hành Kế hoạch, đây là bước đột phá trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, qua đó khắc phục được căn bệnh rời xa dân của cán bộ, đảng viên cũng như những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra từ việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Ngay sau khi Kế hoạch 17 được ban hành, tất cả huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 2 đợt kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch 17 ở một số đảng bộ, tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài ra, các đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên được phân công nắm và phụ trách hộ dân thực hiện đúng các nội dung, phương pháp nắm và tuyên truyền hộ dân; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Trước khi phân công đảng viên giữ mối liên hệ với nơi cư trú, nhiều đảng bộ, chi bộ tổ chức cuộc họp và gợi mở cho đảng viên công tác ở tỉnh và huyện, thị, thành phố tự đăng ký phụ trách những hộ dân gần nhất trong khu vực mình ở. Sau khi đảng viên đăng ký, chi bộ nơi cư trú lập danh sách gửi lại đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên công tác nắm và theo dõi. Bên cạnh đó, một số đảng bộ, chi bộ còn có nhiều hình thức phân công đảng viên (hoặc nhiều đảng viên) phụ trách hộ dân, đem lại hiệu quả. Phương pháp phân công rất rõ ràng: các đảng viên công tác tại các ngành cấp tỉnh phụ trách 2 hộ ở địa bàn cư trú; đảng viên công tác tại các ban, ngành huyện phụ trách 5 hộ; mỗi đảng viên công tác tại các xã, thị trấn phụ trách 10 hộ dân. Ngoài ra, khuyến khích đảng viên đảm nhận thêm việc tuyên truyền, vận động các hộ trong dòng họ, thân tộc mình. Mỗi đoàn viên, hội viên nòng cốt phụ trách từ 3 đến 5 hộ dân cùng địa bàn dân cư nơi sinh hoạt.

Đến nay, hằng tháng, trong các cuộc họp thường lệ, nhiều chi bộ đã lựa chọn những nội dung mới, cách làm hay để giới thiệu, trao đổi rút kinh nghiệm, nhất là việc nắm tình hình đời sống, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các hộ dân qua các đảng viên, cán bộ đã được phân công phụ trách. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy có hướng chỉ đạo.

Chủ động “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Sau khi có Kế hoạch 17, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều phát huy được vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến các hộ dân được phân công. Qua đó kịp thời đưa các chủ trương đến với mỗi người dân, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh ở cơ sở.

Nhờ đó, 5 năm qua đã có trên 580 ngàn lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp cận, tuyên truyền hộ dân về các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, các phong trào, các quy định của địa phương... Tiêu biểu là việc vận động nhân dân tham gia làm giao thông nông thôn “xóm liền xóm” với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng nông thôn mới, “khu phố văn minh”, “Đô thị văn minh” trồng hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp trước khuôn viên nhà; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; hướng dẫn kỹ thuật trồng màu, chăn nuôi; hỗ trợ về thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công,...

Qua vận động, tuyên truyền, nhìn chung các hộ dân đã kịp thời tiếp nhận những thông tin cơ bản, các chế độ chính sách của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống.

Đánh giá của Tỉnh ủy Bạc Liêu cho thấy, dù đạt rất nhiều kết quả khả quan nhưng việc thực hiện chủ trương xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở vẫn gặp một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp nhận và tiếp cận hộ dân để tuyên truyền. Việc phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách hộ dân ở một số xã còn lúng túng, mang tính dàn trải, hình thức. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách hộ dân vẫn còn hạn chế, nhất là trong phương pháp tiếp cận để nắm thông tin và phổ biến các chủ trương chưa kịp thời. Một số đảng viên do công tác xa, không thường xuyên về nơi cư trú nên ít tiếp xúc, gặp gỡ hộ dân; mặt khác nội dung công tác tuyên truyền trong từng thời gian chưa được xác định rõ nên còn nhiều lúng túng.

Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh ủy chỉ đạo, mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên phải chủ động đến với các hộ dân được phân công phụ trách, với phương châm gần dân, sát dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những khó khăn, bức xúc của nhân dân để phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, giải thích, vận động thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 17 của các cấp ủy cũng cần phải sâu sát và phù hợp, linh động với thực tiễn hơn. Có như thế mới phát huy tối đa hiệu quả của chủ trương, góp phần tích cực trong việc gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

 

 

Lâm Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất