Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đoàn thể tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa phương, cơ quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nghiêm khắc phê bình và xử lý việc làm hình thức, sao chép, rập khuôn, thiếu ý thức trách nhiệm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc cam kết khắc phục các biểu hiện suy thoái qua đánh giá nhận diện theo 82 biểu hiện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa theo 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không để kéo dài, phát sinh thêm biểu hiện mới.

Một trong những việc cấp ủy các cấp phải thực hiện trong năm 2019, là hàng tháng trong cuộc họp chi bộ, cấp ủy có trách nhiệm xem xét, đánh giá việc khắc phục của đảng viên theo bản cam kết, đưa ra báo cáo kết quả trước cuộc họp chi bộ. Định kỳ hàng quý, chọn những đảng viên khắc phục tốt để phát huy, đảng viên khắc phục chưa tốt thì phê bình rút kinh nghiệm trước chi bộ. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ; chú trọng lựa chọn những nội dung thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để sinh hoạt, học tập. 

Hàng quý, ngoài việc sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ định một đơn vị cấp huyện và sở, ngành tỉnh báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nêu điển hình nơi làm tốt, chưa tốt để rút kinh nghiệm.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, qua kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại 612 tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh thời gian qua, có một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nên việc đánh giá nhận diện các biểu hiện suy thoái chưa chính xác, còn bỏ sót. Sau đánh giá, nhận diện, một số cấp ủy chưa chỉ đạo kiểm tra kết luận rõ những trường hợp có biểu hiện suy thoái nghiêm trọng để xem xét, xử lý theo quy định. Việc theo dõi, đôn đốc khắc phục của đảng viên còn thiếu quan tâm, chưa kịp thời, dẫn đến một số đảng viên chậm khắc phục./.

Phúc Sơn/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất