Phú Thọ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu quả, tinh gọn
Thị xã Phú Thọ hôm nay. Ảnh Phương Thanh

Theo Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 52 đơn vị hành chính cấp xã so với trước khi sắp xếp. Việc sắp xếp, sáp nhập được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Lộ trình triển khai thực hiện: Năm 2019, tổng hợp, xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cần có những hướng dẫn cụ thể về đảm bảo chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức tại các đơn vị sau sắp xếp, đặc biệt là vị trí việc làm của các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và cần quy định số lượng người làm việc tại các đơn vị hành cấp xã mới. Việc xử lý nợ công tại các đơn vị sau sắp xếp cần tránh làm gánh nặng cho xã khác sau sáp nhập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có định hướng cho việc đặt tên mới cho xã, vị trí đặt trụ sở, quản lý sử dụng các trụ sở cũ sau sắp xếp... tránh việc không đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sau sắp xếp.  

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị tỉnh cần có định hướng cho việc thành lập cấp ủy lâm thời để kịp thời lãnh chỉ đạo tại các xã; cho phép các xã sau sát nhập được kiện toàn bộ máy mới trước, sau đó mới kiện toàn tổ chức đảm bảo hoạt động hiệu quả; đối với các xã sát nhập từ 3 đến 4 cho phép được thêm các phó chủ tịch nhằm đảm bảo xử lý công việc được thuận lợi…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2019. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3089/KH-UBND trong đó nêu rõ nội dung, lộ trình các bước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc  tỉnh, các tổ chức đoàn thể tăng cường chỉ đạo các hội viên, đoàn viên, khu dân cư tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện tốt phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phân công cán bộ phối hợp với các huyện, thành, thị xây dựng và hoàn thiện đề án theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng sau sáp nhập đặc biệt là những người không tiếp tục làm việc trong bộ máy, tổ chức; việc giải quyết tồn đọng của chính quyền cũ tỉnh sẽ có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể.

Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ thực tiễn, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu, đề nghị: Để cụ thể hoá, tổ chức thực hiện tốt những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về nội dung này, cấp uỷ, chính quyền các cấp bám sát yêu cầu, nội dung triển khai thực hiện đúng lộ trình đã nêu trong các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh. Việc triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, không gây xáo trộn lớn và bất ổn về chính trị - xã hội.

Việc sắp xếp phải gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bô công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp. Ngoài ra, tỉnh cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Tỉnh sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương làm tốt để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao nhất…/.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất