Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW

Văn bản do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký thay Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 159/TTg-ĐMDN. Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/8/2018. 

Các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện cơ cấu, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW. Căn cứ danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. 

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất