Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách
Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ rà soát các thôn, TDP đăng ký thực hiện thí điểm sáp nhập. Ảnh: Dương Hà

Theo công văn số 2294/UBND-TH1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 8/4/2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt triển khai học tập nghiêm túc đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Kết luận…liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh lưu ý các đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong đơn vị; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, giao tự chủ ở mức độ cao, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu; tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các trường trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế  và  hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu các ngành và địa phương hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy định trong năm 2019; giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Vĩnh Phúc cũng thực hiện tốt việc chi trả các chế độ, hỗ trợ các chính sách mà tỉnh quy định đối với người nghỉ việc và tạo mọi điều kiện để người nghỉ việc ổn định cuộc sống.

Vĩnh Phúc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Theo đó, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/1 tháng công tác, tương ứng 6 triệu đồng/năm công tác.. 

Qua hai năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở phạm vi từ các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, các hội, áp dụng từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17/21 sở, ngành, đơn vị thuộc sở; cấp huyện đã giảm 10 phòng. Toàn tỉnh giảm 87 đơn vị sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 31 đơn vị, cấp huyện giảm 56 đơn vị. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giảm 33 đơn vị. Toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản 1.572 biên chế và đặc biệt là mạnh tay cắt giảm 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…/.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất