Hà Tĩnh: Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, chú trọng

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng.

Phong trào xây dựng nông thôn (NTM) mới đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM, 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ngành y tế và toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có nhiều tiến bộ. Khoa học kỹ thuật, công nghệ cao được ứng dụng mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế.

Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh tổ quốc”... tiếp tục đạt nhiều tựu. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các phong trào thi đua như: Dân vận khéo, Phong trào thi đua rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”… đã góp phần tích cực trong xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cơ quan, đơn vị và tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các địa phương, đơn vị đã thực hiện 13 chương trình trọng tâm một cách toàn diện. Đã có nhiều công trình, phần việc hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng tạo khí thế sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hà Tĩnh 2 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về phong trào xây NTM.

Toàn tỉnh có trên 4.605 điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; 904 gương điển hình tiến tiến được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác.

Phân tích những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2020 - 2025 các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua; chú trọng sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua; phong trào thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương của tỉnh.

Thi đua phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phát động thi đua phải thường xuyên, liên tục và làm tốt công tác tuyên truyền; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, ưu tiên khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp...

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất