Hải Phòng: Thi đua tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho TP. Hải Phòng tới đại diện lãnh đạo thành phố

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành "thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nêu rõ: Giai đoạn 5 năm (2015-2020) là thời điểm thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thành ủy - HĐND - UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố hướng tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào; thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến”, tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Các phong trào thi đua thiết thực

Hải Phòng thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra trước 1 năm; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 - 2015. Có những chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, đi đầu như cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, mặt bằng... đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm ngân sách vừa phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân, tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại; trong đó riêng chương trình hỗ trợ xi măng đã xây dựng được 13.305 tuyến đường nội đồng, thôn xóm, nội bộ nghĩa trang với tổng chiều dài 1.838,92 km; 422 công trình trường học; 366 công trình văn hóa, thể thao; 11 chợ; 26 công trình y tế và nhiều công trình khác...

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng, đã dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết (mức quà tặng năm 2020 cho mỗi hộ gia đình người có công, tăng gấp 5,6 lần năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (ước năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015). Thành phố có cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 cao hơn 1,4 lần so với quy định chung của Chính phủ.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành, từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2020, mỗi năm có khoảng hơn 2.970 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký bình quân 7,16 tỷ đồng/doanh nghiệp, gấp 1,35 lần về số doanh nghiệp và 1,95 lần về vốn đăng ký so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, đã có nhiều sở, ngành, quận, huyện có cách làm mới, sáng tạo như: UBND quận Ngô Quyền với việc thực hiện nghiêm túc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp và giải quyết công việc với nhân dân gắn với thực hiện cải cách hành chính). Các đơn vị trong Ngành Y tế với phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử...

Đối với các phong trào thi đua yêu nước do thành phố và ngành phát động, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp...  Nổi bật như: “Tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2025”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, "Xây dựng tuyến đường tự quản", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả - vì bình yên của thành phố Cảng, vì nhân dân phục vụ”, “Dân vận khéo”, “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...

Với những thành tích đạt được của thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Đặc biệt, ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Từ những kết quả đạt được và trước những yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, thành phố xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”. Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố và chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng. Phó Chủ tịch nước thống nhất với phương hướng và khẩu hiệu hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà báo cáo của thành phố đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền vận động sự tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh đến "4 quan tâm" thành phố cần chú ý, đó là: Một là, quan tâm phát triển 3 trụ cột mà thành phố đã xác định là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại, trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đại. Hai là, quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Ba là, quan tâm tăng cường quốc phòng - an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh. Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.

Với truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước tin tưởng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nữa.

* Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các cháu học sinh tại thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động và kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Một là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hai là, tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Ba là, thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ”.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, để huy động sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Sáu là, lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Minh Song

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất