Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ VIII
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam phát biểu tại Đại hội (ảnh DP)

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các Cục, Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước...

Theo báo cáo kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua (2012-2017), công tác Hội và phong trào thể thao sinh viên từ cơ sở đến toàn ngành đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nâng cao được chất lượng phong trào thể dục thể thao và rèn luyện thân thể sinh viên góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Đồng thời, kể từ khi hai Hội được thành lập các tổ chức và hội viên đã  nhận thức rõ hơn tác dụng của công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong các nhà trường, từ đó nâng cao tính tự giác, tình nguyện tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Trong giai đoạn từ năm 2012-2017, Trung ương Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam đã tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phổ biến, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Trung ương 8 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị định số11/2015/NĐ-CPngày 31/01/2015 quy định về GDTC và hoạt động thể thao trong nhà trường; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao; quán triệt và triển khai Luật Giáo dục, Luật thể dục thể thao; tiếp tục tuyên truyền về tổ chức Hội trong quần chúng; vận động các trường, cơ sở nghiên cứu và quản lý giáo dục trong toàn quốc thành lập tổ chức Hội cơ sở, đồng thời thực hiện tốt những mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam lần thứ VII đề ra.

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII 2019-2024 ra mắt các đại biểu (ảnh DP)

Thông qua việc tuyên truyền và vận động, trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Hội đã phát triển thêm nhiều hội cơ sở ở cả 63 tỉnh thành cả nước. Đến nay số lượng các hội trực thuộc Trung ương Hội là trên 10 hội thể thao ĐH&CN tỉnh, thành phố với tổng số hơn 170 hội cơ sở với hàng chục vạn sinh viên, cán bộ giáo viên giảng viên là hội viên của Hội.   

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài những hoạt động thể thao mà Trung ương Hội tổ chức, các Hội tỉnh, thành, trường cũng đã thực hiện và tổ chức được nhiều giải thể thao, có tác động tích cực đến công tác GDTC và phong trào thể thao trong các nhà trường, tạo được không khí thi đua học tập và rèn luyện thân thể cho các thầy cô giáo và sinh viên.

 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen cho các Hội thành viên đã có nhiều đóng góp trong công tác GDTC và thể thao trong các nhà trường (ảnh DP)

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số hội cơ sở chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các hoạt động thể dục thể thao trong sinh viên; chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện cho các sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ở khu vực và toàn quốc; vị trí của Hội trong công tác chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao trong các nhà trường, đặc biệt trong các trường trung cấp chuyên nghiệp còn hạn chế, do đó chưa phát huy được thế mạnh của các phong trào thể dục thể thao.

Trong những năm tới, Hội sẽ tập trung phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới toàn thể sinh viên và các cán bộ, giáo viên nhận thức đúng đắn về tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khoẻ.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển Hội cơ sở ở các trường Đại học, Cao đẳng... để từng bước phát triển mạnh mẽ mạng lưới các chi Hội trực thuộc để phối hợp với Trung ương Hội triển khai có hiệu quả hơn nữa các hoạt động thể dục thể thao đối với sinh viên trên cả nước. Từ đó tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên được tham gia tập luyện thể dục thể thao nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao góp phần vào sự phát triển chung của ngành thể dục thể thao nước nhà. 

Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất