Kết nối sản phẩm, dịch vụ và nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Hội nghị bàn về các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy, khuyến khích áp dụng mô hình đào tạo liên kết ba bên giữa doanh nghiệp - viện, trường - cơ quan quản lý nhà nước để đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cơ sở đào tạo CNTT và các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực CNTT đã cùng đi sâu phân tích, trao đổi các vấn đề như: Hiện trạng, định hướng phát triển và các dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt trong xu thế chuyển đổi số; vấn đề đào tạo phát triển các kỹ năng mềm; vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT; hiện trạng và xu hướng nhu cầu nhân lực CNTT tại Việt Nam; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình liên kết giữa các bên liên quan…

Trong đó, khẳng định tầm quan trọng và tính hiệu quả của việc gắn kết, thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và nhà trường để hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT theo thời đại công nghệ 4.0.

Theo QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất