Yên Bái tìm giải pháp xây dựng mô hình đô thị thông minh
Một góc thành phố Yên Bái. (Nguồn: Yenbai.gov.vn)

Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 được xây dựng gồm 7 phần chính: cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng đề án; tổng quan về đô thị thông minh; hiện trạng và tình hình liên quan đến việc xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái; xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; lộ trình và danh mục các dự án đầu tư; giải pháp tổ chức thực hiện và đánh giá tính khả thi của đề án.

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho biết xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái là đề án mới, lĩnh vực mới, vì vậy cần hoàn thiện dựa trên cơ sở căn cứ pháp lý đã có; cập nhật bổ sung công nghệ, giải pháp để không bị lạc hậu; tranh thủ kinh nghiệm của các địa phương đã làm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, do đó, để xây dựng đề án hiệu quả, phải có giải pháp và lộ trình hợp lý.

Theo ông Đỗ Đức Duy, đề án còn một số vấn đề cần được hoàn thiện, bổ sung như làm rõ mối quan hệ giữa đô thị thông minh và chính quyền điện tử theo hướng đô thị thông minh tiếp tục kế thừa, tích hợp, nâng cấp, chuẩn hóa các cấu phần của chính quyền điện tử để đảm bảo thành một thể thống nhất.

Ngoài ra, cần điều chỉnh tên gọi của Đề án cho phù hợp với mục tiêu của Đề án; cần có kiến trúc Đề án; đánh giá hiệu quả Đề án.

Đối với các dự án thành phần, ông Đỗ Đức Duy cho rằng cần làm rõ các dự án thành phần với mục tiêu và lộ trình thực hiện giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo, mục tiêu cuối cùng là đưa ra được các sản phẩm thông minh trọng yếu, lưu ý một số ngành cần bổ sung yêu cầu cho nhóm chuyên gia tư vấn về lĩnh vực đất đai, phòng chống thiên tai… bổ sung xây dựng Dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Cùng với đó, chú trọng đến vấn đề quản lý, vận hành các module, cấu phần sau khi các dự án hoàn thành.

Tại Hội nghị góp ý vào Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 10/6, tiến sỹ Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu một số vấn đề như mối quan hệ giữa chính quyền điện tử và đô thị thông minh, tên gọi của đề án.

Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nguồn nhân lực vận hành quản lý Trung tâm Điều hành đô thị thông minh; xem xét việc lựa chọn mô hình thí điểm.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Yên Bái cũng đã đóng góp ý kiến, đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án theo yêu cầu đã đề ra như khảo sát nhu cầu sử dụng Internet của người dân; bổ sung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án; danh mục các dự án thành phần, mục tiêu các dự án thành phần...

Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm mục hiệu quả đạt được của Đề án, mô tả sản phẩm của từng dự án, đề xuất Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối giúp kết nối các ngành để chia sẻ kho dữ liệu và ứng dụng./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất