An Giang: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu.

Phát biểu mục đích, yêu cầu buổi tọa đàm, đồng chí Võ Minh Hoàng - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, cách đây tròn một thế kỷ, ngày 7/11/1917, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loại người, đưa chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ lý luận trở thành hiện thực. Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột; mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc bị thủ tiêu, mở đường cho độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH trên toàn thế giới. Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã đưa ánh sáng của học thuyết Mác - Lênin đến với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và được truyền vào Việt Nam như một nguồn sáng chân lý rực rỡ, mở ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Xét về lý luận và thực tiễn, Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng to lớn đối với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong suốt thế kỷ XX và cả trong điều kiện hiện nay.

Tại tọa đàm đã có 6 tham luận được trình bày, khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng XHCN, một sự kiện lịch sử chấn động địa cầu - “10 ngày rung chuyển thế giới”, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại; vai trò của Lê-nin đối với Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam; việc vận dụng tư tưởng của Lê-nin và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trong giảng dạy môn lịch sử Đảng tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay...

An Giang tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người thợ máy, thủy thủ Việt Nam Tôn Đức Thắng đã dũng cảm kéo cờ đỏ trên Chiến hạm France ở Biển Đen, cùng cột số thủy thủ khác làm phản chiến ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga. Hình ảnh Tôn Đức Thắng được ghi vào lịch sử phong trào cộng sản quốc tế và công nhân quốc tế như một biểu tượng về tình đoàn kết quốc tế vô sản của giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam đối với giai cấp công nhân và Nhân dân Xô-viết trong những ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Nhờ có Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc; nhờ có chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đánh tan phát xít, chúng ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; nhờ sự giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô, của các đảng cộng sản và nhân dân các nước bầu bạn xa gần - chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc to, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội như hôm nay. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã viết: “Càng nhớ lại những ngày tủi nhục, mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam càng thấm thía công lao to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Hồng Khâm một lần nữa nhấn mạnh tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và vai trò của cán bộ, giảng viên trong việc truyền đạt, bảo vệ giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa hết sức to lớn, toàn diện và sâu sắc về nhiều mặt, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chính vì thế, chúng ta phải kiên trì, nỗ lực tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga. Những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười Nga, từ Liên Xô cần tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước.

Buổi tọa đàm đã đạt mục đích đề ra. Với nội dung phong phú, nhiều ý kiến phát biểu mang tính chất nghiên cứu, khoa học, liên hệ thực tiễn và những câu chuyện cảm động của các đại biểu đã góp phần vào thành công của tọa đàm. Các ý kiến đã tập trung làm rõ giá trị lịch sử, lý luận, thực tiễn và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin với thắng lợi trong thực tiễn là Cách mạng Tháng Mười Nga là hệ tư tưởng khoa học tiên tiến, có giá trị dẫn dắt đối với nhân loại. Đây là cuộc cách mạng đã đưa đến sự xuất hiện của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là mục tiêu mà loài người hướng tới. Những tư tưởng, giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi ảnh hưởng sâu sắc tới các vấn đề của thời đại, bởi đây là cuộc cách mạng có giá trị nhân văn sâu sắc./.

Tôn Phước Hòa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất