Cà Mau: Đề cao vai trò của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng

Cụ thể, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung… Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tài sản; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Song song với đó, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; từ đó, kịp thời thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt, gây thất thoát. 

Cà Mau phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, của nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng. 

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau Đàm Hoàng Vũ, năm 2017, tại Cà Mau, tội phạm về tham nhũng đã phát hiện và khởi tố 6 vụ với 9 bị can, tăng 4 vụ và 5 bị can so với năm 2016. Trong số các vụ án đã khởi tố, tập trung nhiều là tội tham ô tài sản với 5 vụ và 6 bị can; đáng chú ý là vụ tham ô tài sản xảy ra tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, do kế toán chiếm dụng kinh phí biên soạn lịch sử, mái ấm tình thương và căn nhà mơ ước với số tiền 255 triệu đồng. 

Theo báo cáo của các cơ quan, tổ chức và đơn vị tại Cà Mau, trong năm chưa nơi nào phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luật và cũng chưa có trường hợp nào nộp lại quà tặng. Toàn tỉnh hiện có 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kê khai theo quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; tỷ lệ kê khai đạt 100% trên tổng số người đã kê khai là 7.866 người. 

Những năm gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Cà Mau có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nhất định như: nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên; hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân giám sát, thực hiện. Tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy về phòng, chống tham nhũng từ tỉnh đến huyện. Tình hình tổ chức bộ máy công tác phòng, chống tham nhũng ổn định, việc bố trí phân công cán bộ phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và sở trường của từng người./. 

Huỳnh Anh/TTXVN 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất