Tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Theo đó, vào cuối tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ trực tiếp chủ trì và chỉ đạo  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 6, khóa XII bằng hình thức trực tuyến trên cả nước. Đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền và hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cần chọn lọc nội dung phù hợp với từng đối tượng sao cho thật sự dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; khẩn trương tham mưu cấp ủy tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thật cụ thể, với những giải pháp khả thi, thiết thực.

Bên cạnh đó, những nội dung cần tập trung tuyên truyền: về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nêu bật những kết quả quan trọng phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, nêu rõ những tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống trực tiếp của người dân, cách thức, nguồn lực ứng phó. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua, nâng cao nhận thức về phòng, chống bão lũ của người dân trước diễn biến phức tạp của thiên tai, kêu gọi tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, nhấn mạnh sự đổi mới và không khí dân chủ trong hoạt động của Quốc hội nước ta; tiếp tục tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các tình huống phát sinh, góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS.Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách, Bộ NN&PTNT phổ biến chuyên đề chủ trương chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu. Dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao thông tin những kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và kết quả Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự báo tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới, làm tư liệu để lực lượng báo cáo viên các cấp tiếp tục phân tích tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình.

Quang Chiến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất