Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương: Tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 349 đoàn viên với 39 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận. 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và tiếp tục công tác phát triển đoàn viên công đoàn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều đoàn viên còn gặp khó khăn về thu nhập, nhà ở và đời sống.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đã góp phần cùng toàn ngành Tuyên giáo của Đảng đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên giáo, hướng mạnh về cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Công đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện các nội quy, quy chế của cơ quan, nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên như: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, Quy chế đào tạo nâng cao trình độ; Quy chế tuyển dụng; Công tác thi đua khen thưởng…

Cuối năm 2017, Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức; Hội nghị lấy ý kiến về tập thể và từng cá nhân lãnh đạo cơ quan… Nhiều ý kiến góp ý trung thực, thẳng thắn, mang tính xây dựng được đưa ra nhằm giúp các tập thể và cá nhân hoàn thiện hơn; đồng thời, cũng là ý kiến tham khảo để sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 21 đồng chí được cử đi học và dự tuyển học các chương trình cao cấp lý luận chính trị; đảm bảo đúng các chế độ chính sách và quy định của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công đoàn bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp ủng hộ Chương trình Xuân Trường Sa, ủng hộ hàng chục sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho gia đình các chiến sĩ Quân chủng Hải quân có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “Hướng về người lao động”, Công đoàn Ban đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã liên hệ phối hợp với Công ty xe buýt Hà Nội làm thẻ xe buýt giá ưu đãi cho các công đoàn viên có nhu cầu; phối hợp với Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ nhân dịp 8/3; phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ công đoàn viên cập nhật thông tin thuê bao điện thoại.

Cùng với đó, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tốt một số phong trào thi đua toàn cơ quan: Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.  Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua toàn cơ quan: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trung thành, sáng tạo; hoàn thành có chất lượng các đề án được giao: “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “An toàn giao thông”.

Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Ban tổ chức Thực hiện 01 chương trình ủng hộ học sinh nghèo tại Hòa Bình, phối hợp Bộ Y tế tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc ở Nghệ An; trao quà cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng, chính trị, công tác thông tin tuyên truyền. Ban luôn kịp thời định hướng thông tin, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho các cơ quan báo chí truyền thông cả nước cho năm 2018, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Các cơ quan báo chí lớn của Ban như Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo… đã tích cực tuyên truyền các hoạt động của đất nước nói riêng, của Công đoàn nói chung: Tháng Công nhân 2018, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2018, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các  Công đoàn bộ phận của Ban phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân ngày lễ lớn của đất nước (30/4-1/5).

Hội nghị xác định, 6 tháng cuối năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018; tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng cơ quan văn hóa” gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Vận động CBCCVCLĐ tích cực năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án Nghị quyết Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các tổ công đoàn tích cực triển  khai các sáng kiến đã đoạt giải tại Cuộc thi “mỗi đoàn viên một sang kiến” năm 2017.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, nhất là Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tham gia , các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 

 Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương trong những năm qua và cụ thể là những hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đánh giá cao những hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh cũng tin tưởng và mong muốn, trong thời gian sắp tới, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCCVCLĐ, kịp thời giải quyết những khúc mắc ngay từ cơ sở, nhất là trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối. Đồng chí Phan Phương Hạnh mong rằng, từng đoàn viên công đoàn phải được bảo đảm quyền lợi tốt nhất, tạo môi trường đoàn kết, thuận lợi giúp cấp ủy thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, trong đó đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn. Đồng chí khẳng định, Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại với đoàn viên, tiếp tục sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hoàn thành các nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, thường xuytăng cường đối thoại với đoàn viên, tiếp tục sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viênên tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phan Phương Hạnh đã tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất