Đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cần có sự chủ động, bám sát cơ sở, nắm thực tiễn, địa bàn

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm 2018, khối lượng công việc của Ban theo kế hoạch và đột xuất vừa nhiều, vừa khó, phát sinh một số vấn đề phức tạp, yêu cầu ngày càng cao, một số nhiệm vụ có tính thúc bách theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, đặc biệt với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của lãnh đạo Ban, các hoạt động của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. 

Trong đó nổi lên một số thành công như: Hoàn thành 02 Đề án có nội dung khó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968; kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, định hướng tốt thông tin về Hội nghị Trung ương 7, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Tham mưu Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, được đông đảo dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao. Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách) được tổ chức nghiêm túc, công phu và bài bản. Các tác phẩm đạt giải được đông đảo khán giả trong và ngoài nước đón nhận, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hoàn thành 6 hội nghị giao ban cụm về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Công tác Đảng và công tác đoàn thể có những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

 Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: có nơi, chất lượng công tác triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập; việc viết thu hoạch và đăng ký làm theo lời Bác chưa thật sự sâu sát. Công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong nhân dân vẫn chưa thật sự đi vào chiều sâu, tỷ lệ thấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn tình trạng “bệnh thành tích”, làm hình thức ở một số nơi. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là một số vấn đề phức tạp nảy sinh còn chậm, việc phản ánh, báo cáo và định hướng thông tin chưa kịp thời, công tác tuyên truyền chưa chủ động, kịp thời, chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân, phương pháp chưa thực sự phù hợp. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Một số mặt hoạt động báo chí vẫn còn hạn chế, chưa tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội, còn phản ánh thông tin thiếu khách quan. Công tác đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” chưa thật sự mạnh mẽ, nhiều nơi còn lúng túng, bị động, lực lượng tham gia đấu tranh còn mỏng, kết quả thấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo báo cáo được trình bày. Đồng thời,  các đại biểu cũng đã đóng góp một số ý kiến có liên quan đến công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản, xây dựng Đề án.

Các ý kiến đều nhấn mạnh, các vụ, đơn vị cần có sự chủ động, bám sát cơ sở, nắm thực tiễn, địa bàn. Từ đó, có thể nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề nảy sinh, có báo cáo, định hướng thông tin kịp thời. 

Các cán bộ, công chức, viên chức của Ban cần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Cần chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, các quy định trong cơ quan.

Trong triển khai thực hiện, cần “3 sát” (sát tình hình vấn đề, sát công việc, sát địa phương) và “2 cần” (cần sự chỉ đạo trực tiếp, sự quan tâm động viên của lãnh đạo Ban; cần sự chủ động phối hợp của các vụ, đơn vị, đặc biệt là vai trò của các đồng chí vụ trưởng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác trong 6 tháng cuối năm như sau:

Một là, tập trung hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức; Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Hoàn thành 7 chuyên đề chuyên sâu, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính thiết thực.

Hai là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2018 - 2020). Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Tổ chức có chất lượng các cuộc giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Ba là, khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc bổ sung, cập nhật các loại tài liệu về giáo dục lý luận chính trị; kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Tổ chức có chất lượng và hiệu quả Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc năm 2017 - 2018. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham gia có trách nhiệm một số nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 8; tham mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Xây dựng hướng dẫn việc nghiên cứu, quán triệt học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với đảng viên lớn tuổi, đảng viên là người dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bốn là, chủ động cung cấp thông tin, định hướng báo chí tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8 (khóa XII) và kết quả kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XIV. 

Năm là, hoàn thiện báo cáo tình hình tư tưởng chính trị 6 tháng đầu năm 2018; chủ động chuẩn bị báo cáo tình hình tư tưởng chính trị năm 2018. Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nổi cộm bức xúc, phát sinh mới để kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy những giải pháp xử lý phù hợp. Hoàn thành các cuộc điều tra dư luận xã hội về: “Kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, về tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và các cuộc điều tra nhanh theo yêu cầu, chỉ đạo.

Chủ động dự báo và có phương án đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những thông tin xấu độc. Vận hành thông suốt “Hệ thống thư điện tử bảo mật” của Ban Chỉ đạo 94 các cấp. 

Sáu là, chấp hành nghiêm túc các quy định về cơ chế phối hợp để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động của từng vụ, đơn vị theo Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong và ngoài ngành Tuyên giáo; làm tốt công tác thẩm định, góp ý các tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ. 

Bảy là, chuẩn bị tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, khảo sát, giao ban theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Ban, nhất là Hội nghị Tổng kết Ngành có chất lượng. Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ.

 Toàn cảnh Hội nghị

Xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh một số đặc điểm, tình hình của bối cảnh trong nước và thế giới trong 6 tháng vừa qua, với những thời cơ thuận lợi và thách thức khó khăn đan xen. Trong đó, đáng chú ý là kinh tế 6 tháng đầu năm phát triển khá vững chắc. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức đã đi vào giai đoạn quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nó làm cho vị trí của công tác xây dựng Đảng được đề cao và coi trọng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của Ban theo kế hoạch, cũng như theo yêu cầu đột xuất. Thể hiện trên một số mặt như sau:

Thứ nhất, công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nhiều nỗ lực, đảm bảo yêu cầu theo phân công, kịp thời. Chất lượng có nâng lên, tiến độ cơ bản, vấn đề sát với thực tiễn hơn.

Thứ hai, tích cực, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, từng bước nâng lên trong việc thẩm định, góp ý các văn bản. Một số nội dung góp ý chiều sâu, có thực tiễn, được đánh giá cao trong các Hội nghị. 

Thứ ba, các vụ, đơn vị đã chủ động hơn trong công tác tham mưu chỉ đạo, xây dựng hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng qua, có 12 hướng dẫn thuộc các lĩnh vực của Ban, 7 đề cương tuyên truyền, 11 báo cáo nhanh về dư luận xã hội; trong đó có vấn đề rất nhanh và sâu, được trở thành tài liệu phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp quyết định các vấn đề quan trọng. Tổ chức 21 hội nghị, 8 hội thảo chuyên đề, 10 cuộc khảo sát theo kế hoạch…

Thứ tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để phục vụ cho việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ  chính trị được giao.

Thứ năm, đội ngũ cán bộ của Ban có nhiều nỗ lực, cố gắng. Các nhân tố tích cực được giữ vững và phát huy. Các nhân tố chưa tích cực từng bước bị nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Thứ sáu, giữa Lãnh đạo Ban và Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong đó, có những vấn đề đã được chỉ ra, có những vấn đề mới phát sinh nhưng khắc phục chưa hiệu quả, rõ nét, thể hiện ở những nội dung như:

Chất lượng công tác tham mưu, thẩm định, đề xuất chưa cao. Trong đó, chất lượng, hàm lượng khoa học, tư tưởng về mặt nội dung chưa tốt, chưa được cập nhật với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng hàm lượng thông tin không cao.

Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực của công tác tuyên giáo phản ứng còn chậm, chưa có tính hệ thống,tính chủ động chưa cao.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn nội dung chưa sát, khó triển khai trong thực tiễn; khảo sát địa bàn có yếu tố chồng chéo, không điển hình.

Công tác phối hợp giữa Ban và các Bộ, ban, ngành chưa thực sự hiệu quả.

Nề nếp công tác, việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban cần phải thực hiện tốt hơn.

Trong thời gian sắp tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương phải vừa hoàn thành công việc, nhiệm vụ thường xuyên của năm 2018, vừa phải chuẩn bị thật tốt cho năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ. 

 Một là, cố gắng nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các vụ, đơn vị, của Ban, các đề án, chuyên đề. Trong tham mưu, cần xác định rõ những vấn đề trước mắt, vấn đề mang tính lâu dài, dự báo xu hướng phát triển, những vấn đề mang tính chiến lược . 

Khi tham mưu, cần xem xét kỹ lưỡng, lật đi lật lại vấn đề, có cái nhìn hệ thống. Phải đặt tình cảm, trách nhiệm của bản thân trong từng trang viết. 

Hai là, hoàn thành sớm các hướng dẫn, các chương trình Ban được giao. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện để các hướng dẫn, chương trình đó thật sự phát huy tác động, lan tỏa đối với cơ sở. Ban Tuyên giáo Trung ương phải tiên phong đi đầu trong thực hiện những đổi mới do Ban đề xuất. Đổi mới nội dung, phương thức để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ba là, về công tác nội bộ của Ban, vấn đề công tác cán bộ, biên chế của các vụ, đơn vị, cần thực hiện tốt các quy trình, quy định, lề lối công tác của các vụ đơn vị, lề lối trong phối hợp, lề lối trong chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo.

Tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ giữa Lãnh đạo Ban và Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Bốn là, liên quan đến công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan, ban, ngành, cần chú trọng mục đích của công tác phối hợp: phối hợp là góp phần nắm được tình hình, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng có đúng không; luôn đặt mình ở vị trí  là người phát hiện, xem xét vấn đề; phản biện khoa học và tích cực.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất