Gắn kết thông tin đối ngoại và đối nội thu hút các nguồn lực phát triển đất nước
 
 

Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Với phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai nhanh chóng, bài bản gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương của các bộ, ngành, địa phương và đoàn thể nhân dân, các hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam và tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương biểu dương những kết quả nổi bật của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trong năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát đường lối, chính sách đối ngoại đã được Đại hội XII của Đảng đề ra, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và công tác biên giới trên đất liền, đặc biệt là các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện đối ngoại lớn năm 2018. Từ nhận thức đến hành động trong triển khai công tác thông tin đối ngoại có sự chuyển biến tích cực, tính chủ động trong phối hợp công tác, gắn kết thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Sự chủ động phối hợp của các lực lượng liên quan đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa sâu rộng của công tác tuyên truyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền bám sát diễn biến tình hình thực tiễn, nhu cầu các đối tượng về các vấn đề liên quan. Hướng dẫn, chỉ đạo điều hành nhạy bén, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ở một số địa bàn biên giới.

Công tác truyền thông về Hội nghị diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN 2018 ) được WEF đánh giá là tốt nhất trong 27 năm của diễn đàn khi Việt Nam trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông quốc tế, với khoảng 13.500 tin, bài liên quan, hơn 8 triệu người đọc, 19,5 triệu lượt xem, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook và Twitter. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra và lưu ý những hạn chế còn tồn tại trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền như: Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa tương xứng với tầm quan trọng vốn có của công tác này và nhất là ngày càng yêu cầu cao trong tình hình mới. Công tác nghiên cứu, dự báo, phối hợp hành động, nhất là xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động, lúng túng. Nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền còn chưa đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Chưa khai thác hết được lợi thế từ các điều kiện công nghệ, truyền thông hiện nay để triển khai công tác hiệu quả hơn.

Tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo

Dự báo năm 2019, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, đồng chí Võ Văn Thương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và những thách thức của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hai là, tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin.  Trong đó, tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động, có sức lan tỏa, bao phủ rộng; Tăng cường gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước. Bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển gắn với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; đa dạng hóa các kênh thông tin sử dụng internet, mạng xã hội.

Năm là, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại. Các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách của mình. Phát huy vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí đối ngoại...

 

Trong buổi sáng làm việc, Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo về Công tác thông tin đối ngoại và bảo vệ chủ quyền quốc gia năm 2018; đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo về Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và bảo vệ biên giới trên đất liền của Bộ Công an năm 2018; đồng chí Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội trình bày về Tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự và công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới đất liền”; đồng chí Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trình bày báo cáo Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”... Ngoài ra, đại biểu đến từ các địa phương, bộ, ngành cũng đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai những nội dung trên; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2018.


 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2018

 

 

 Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 nhận Bằng khen

 

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phân giới cắm mốc năm 2018 nhận Bằng khen

Theo Quyết định số 187-QĐ/BTGTW ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc năm 2018, danh sách như sau:

A.    CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Tập thể:

1.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

2.    Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

3.    Ban Quốc tế, Báo Nhân dân

4.    Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương

5.    Báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam

6.    Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

7.    Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Chí Minh

8.    Phòng Tuyên truyền, Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre

9.    Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

10.Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

11.Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Cá nhân:

1.    Đồng chí Bùi Sĩ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông

2.    Đồng chí Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

3.    Đồng chí Nguyễn Quốc Liêm, Trưởng phòng Tuyên truyền, Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO

Tập thể:

1.    Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

2.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

3.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

4.    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

5.    Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

6.    Báo Quảng Ngãi

7.    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định

8.    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định

9.    Phòng Tuyên truyền – Báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

10. Phòng An ninh Báo chí – Xuất bản, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an

Cá nhân:

1.    Đồng chí Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân

2.    Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh

3.    Đồng chí Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

4.    Đồng chí Đinh Minh Hoàng, Phóng viên Phòng Chuyên mục tiếng Việt, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam.

C.CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC

Tập thể:

1.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

2.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

3.    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

4.    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

5.    Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam

6.    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

7.    Đảng bộ và nhân dân Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Cá nhân:

1.    Đồng chí Lưu Xuân Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, thông tin và tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

2.    Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

 

Cao Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất