Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ ở cơ sở
GS.TS Nguyễn Thanh Long đề nghị, cần tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong Hội nghị

Sáng ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị và toàn thể các đồng chí là cán bộ, chuyên viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách đang giảng dạy tại các trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong toàn quốc.

Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu Trung ương

Mục đích của Hội nghị  nhằm cung cấp, truyền tải những nội dung cơ bản, những điểm mới của 6 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vừa được biên soạn mới. Trên cơ sở đó, giúp các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định, giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. V.I.Lênin đã từng chỉ rõ không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng; chỉ đảng nào có được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới làm tròn vai tròn vai trò của người chiến sỹ tiên phong. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc; thực tế không có lý luận thì lung tún như nhắm mắt mà đi. Kế thừa và phát huy quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong gần 90 năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được Đảng ta quan tâm tiến hành liên tục, ngày càng đi vào nền nếp với bước phát triển và đổi mới phù hợp với từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng.

GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, tác động đan xen, nhiều chiều đến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thì yêu cầu đổi mới công tác lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng; hiệu quả công tác tư tưởng nói chung và công tác giáo dục lý luận chính trị nói riêng càng trở nên cấp thiết.

Các đại biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tại điểm cầu Trung ương
Các đại biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tại điểm cầu Trung ương

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới như: Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết XII của Đảng và mới đây nhất là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thực tiễn cách mạng cũng như quá trình phát triển của đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục lý luận chính trị nhiều vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài phải tham gia giải quyết.

Để Hội nghị tập huấn thật sự thành công, GS.TS Nguyễn Thanh Long đề nghị các đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu đề cao tinh thần trách nhiệm; chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của các tài liệu; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong Hội nghị. 

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của phần bồi dưỡng lý luận chính trị.

Các đại biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tại điểm cầu Trung ương
Đồng chí Nguyễn Viết Thông giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của phần bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, phần bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Việt, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

Đồng chí Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.

Ban Tổ chức Hội nghị sẽ hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất