Tích cực, chủ động, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 (Ảnh: TA)
             

Các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì Hội nghị.

Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giới thiệu những nét cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Lào Cai. “Để đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Lào Cai đã phát huy tốt sự năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là đã quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Trong những năm qua, tình hình tư tưởng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; việc triển khai chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  được triển khai sâu rộng, thiết thực, sáng tạo với những quy định cụ thể như Quy định số 08-QĐ/TU, nay là Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội được quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được nâng cao cả về lý luận và thực tiễn. Công tác quản lý về báo chí được tăng cường, hoạt động báo chí bám sát định hướng, kịp thời phản ánh các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trong nước và trong tỉnh; công tác khoa giáo được thực hiện đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, bảo đảm đúng hướng, có hiệu quả cao; duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh” -  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết.
                                 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, sau khi báo cáo nhanh kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 khu vực các Tỉnh ủy Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ (cụm số 3), đồng chí Võ Văn Phuông đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của công tác tuyên giáo và nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm; những thách thức, khó khăn, vướng mắc của từng địa phương và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới; phổ biến, giới thiệu những cách làm hay, những điển hình tiên tiến của địa phương trong công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác văn hóa văn nghệ; kết quả nổi bật, những mặt còn yếu kém cần khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng; những kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy khu vực các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ đã tích cực bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, chủ động, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, Lào Cai đã chủ động lên kế hoạch tuyên truyền để người dân nắm được tình hình, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, chú trọng hoạt động thông tin đối ngoại với tỉnh biên giới, tuyên truyền biển đảo, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí các hoạt động quan trọng trên địa bàn tỉnh, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, chú trọng tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tăng chất lượng học và người học nghị quyết…
                                 Đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đề xuất: Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các địa phương kịp thời ứng phó với những vấn đề mới phát sinh, được dư luận quan tâm.

Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, tổ chức thường xuyên, đột xuất gắn với các vấn đề nóng trên địa bàn như vấn đề tôn giáo, định hướng tuyên truyền, các vấn đề thảo luận dự án luật vừa qua của Quốc hội; tập trung nắm bắt dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tiếp tục được đẩy mạnh…

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Do địa bàn của tỉnh khá rộng, người dân thưa thớt, đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn mỏng và chưa đáp ứng yêu cầu... nên công tác tuyên giáo còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc đưa thông tin về cơ sở, triển khai thực hiện Chỉ thị 05...

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ đã nêu lên một số kiến nghị đề xuất với công tác tuyên giáo trong thời gian tới như: 

Thứ nhất,  thường xuyên mở các lớp tập huấn cho giảng viên đối với các tài liệu mới (theo tinh thần Đại hội XII của Đảng) nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của các trung tâm BDCT cấp huyện.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý báo chí, bảo đảm hoạt động đúng định hướng, phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước và các địa phương. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí cần có văn bản hướng dẫn kịp thời, phương thức chỉ đạo báo chí - xuất bản cần cụ thể để cơ sở dễ triển khai, dễ thực hiện; có văn bản chỉ đạo kịp thời những vấn đề mới xã hội quan tâm để định hướng công tác tuyên truyền. Tăng cường thêm các tài liệu, bài phân tích phản bác các thông tin “lề trái” để đội ngũ báo cáo viên có cơ sở phân tích, phản bác các quan điểm sai trái. 

Thứ ba, tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo về lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, giao ban các lĩnh vực công tác tuyên giáo, qua đó bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở, nhất là về cách thức, phương pháp, kỹ năng đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội; cách xử lý khủng hoảng truyền thông... Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra, dự báo tình hình dư luận xã hội. Biên soạn giáo trình mới thay thế cho giáo trình chương trình Tuyên giáo cơ sở và báo cáo viên, tuyên truyền miệng để đảm bảo cập nhật về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. 

Thứ tư, điều chỉnh, bổ sung bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ trong toàn hệ thống tuyên giáo các cấp; trước mắt nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 219-QĐ/TW để phù hợp với thực tiễn và thống nhất thực hiện trong toàn quốc. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương nghiên cứu, xem xét chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của TTBDCT cấp huyện không phải là giảng viên chuyên trách được hưởng phụ cấp công tác đảng, đoàn thể.

Thứ năm, thống nhất chủ trương, chính sách, chế độ đối với cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn, chính sách cụ thể đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Quan tâm tham mưu chính sách đầu tư cho hoạt động tuyên giáo (về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, thu hút cán bộ có trình độ cao làm công tác tuyên giáo…) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chủ động, tích cực triển khai hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm như sau:

Một là, tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng. 

Hai là, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương như: Hội nghị Trung ương 8; kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV và các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới... Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện mô hình, các nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/2/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm địch lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Năm là, định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động báo chí, xuất bản; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Sáu là, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để có sơ sở tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW về thực hiện về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Bảy là, tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương như: Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo; Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức; Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật.

Tám là, tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong công tác tuyên truyền; thực hiện tốt Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân./.


 

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất