55 năm Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Thắng

Báo cáo của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học do PGS.TS. Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng trình bày tại Lễ kỷ niệm đã nêu bật truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đồng thời, gắn liền với sự nghiệp phát triển của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở thời kỳ gay go quyết liệt, đế quốc Mỹ ngụy tạo sự kiện Vịnh Bắc Bộ để mở đường cho cuộc ném bom phá hoại miền Bắc nhằm làm suy yếu sự chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, Ban Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thành lập Khoa Chủ nghĩa Cộng sản khoa học, tiền thân của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học ngày nay. Từ đó đến nay, cán bộ, công chức, viên chức của Viện luôn nỗ lực phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng, được lãnh đạo Học viện trực tiếp chỉ đạo, các thế hệ của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy, góp phần xứng đáng vào truyền thống quang vinh 70 năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - mái trường Đảng được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.