Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào chiều ngày 04/7/2018.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo thành phố Cần Thơ đã đạt những kết quả tích cực. Ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được trực tuyến đến các điểm cầu quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, với 47.033 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 97,67%; kịp thời tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thảo khoa học và xuất bản kỷ yếu “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đại lửa”; xuất bản sách “Người Cần Thơ trí tuệ - năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch”; biên tập Hồi ký về Lộ Vòng Cung Cần Thơ thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; biên soạn chuyên đề tập huấn hướng dẫn cách viết Biên niên sự kiện lịch sử Đảng cho cơ sở.

Đã tập huấn nghiệp vụ Thông tin công tác Tuyên giáo – Dư luận xã hội; in ấn phát hành 26.350 Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và các địa phương, đơn vị tiêu biểu như: 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại, kinh tế - xã hội của thành phố; đặc biệt chủ động trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tham mưu cấp ủy xử lý không để xảy ra điểm nóng. Nhìn chung hoạt động tuyên giáo 6 tháng đầu năm được triển khai đồng bộ, toàn diện, đồng thời tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, cụ thể, sinh động, bám sát và phục vụ thiết thực cho cơ sở. Chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; giữa các cơ sở, ban ngành, đơn vị trong khối tuyên giáo được nâng lên...

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trong công tác tư tưởng, văn hóa; tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng,…

Phát biểu định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đề nghị ban tuyên giáo các cấp bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên theo chương trình công tác tuyên giáo với 76 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng  trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác điều tra, dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, qua đó kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội. Tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 của Thành ủy Cần Thơ “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; riêng ngành tuyên giáo tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo các cấp và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện theo chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu ngành tuyên giáo phải đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thường xuyên như: Giao ban định kỳ, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; rà soát các tiêu chí thi đua đã được ký kết đầu năm để tập trung thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. Các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ báo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2019)...

Võ Tấn Vĩnh

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất