Lạng Sơn: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức buổi gặp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo qua một số thời kỳ, nhân Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2019).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu ôn lại truyền thống và khẳng định, trong các thời kỳ cách mạng, Đảng xác định công tác tuyên giáo luôn là một lĩnh vực quan trọng, tích cực góp phần củng cố sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cùng với cổ vũ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã thường xuyên bám sát diễn biến thực tiễn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý thức chủ động, tích cực nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với thủ đoạn xuyên tạc, quan điểm sai trái; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; góp phần tích cực tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp; tích cực, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hệ thống cấp ủy và ban tuyên giáo các cấp luôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Không ngừng quan tâm tới việc hiện đại hóa các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của ngành tuyên giáo, đáp ứng tính nhanh nhạy, kịp thời.

Tiếp tục tìm tòi, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác, bám sát thực tiễn cuộc sống của nhân dân; chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống cính trị.

Định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại./.

Đức Luận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất