Lào Cai: tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

QUYẾT LIỆT VÀ ĐỔI MỚI TRONG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tỉnh uỷ Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kết luận 29 bảo đảm thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, định hướng thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là qua hệ thống đài truyền thanh - truyền hình, trạm truyền thanh của 164 xã, phường, thị trấn. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong các hội nghị của cấp ủy và hội nghị báo cáo viên cấp huyện, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp ủy cơ sở đều tổ chức tuyên truyền, quán triệt tại các hội nghị của cấp ủy, hội nghị tuyên vận; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phổ biến, tuyên truyền tại các thôn bản, tổ dân phố, qua đó cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, năm 2017 Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội thảo cấp tỉnh để cán bộ, đảng viên trao đổi việc học và làm theo, áp dụng các gương tiêu biểu, các mô hình hay do báo, đài đưa tin, phản ánh để phát triển kinh tế, xã hội.  

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2012 đến 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra và khảo sát, phối hợp với Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Báo Lào Cai tổ chức 01 cuộc giám sát tại Đảng bộ huyện Sa Pa; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện 15 cuộc giám sát đối với các huyện ủy qua đó kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung mua và đọc báo tạp chí của Đảng thành một tiêu chí đánh giá, phân xếp loại đối với các tổ chức đảng hằng năm. Qua đánh giá 100% các tổ chức đảng thực hiện tốt việc mua, đọc báo Đảng và các ấn phẩm theo quy định.

Việc cấp, quản lý và sử dụng ngân sách dành cho việc mua báo, tạp chí được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Từ tháng 8/2017 đến nay Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo hỗ trợ kinh phí cho 09 huyện, thành phố để thực hiện việc mua báo, tạp chí cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng kinh phí là 8,7 tỷ đồng, với hình thức là cấp đến đầu mối là 09 huyện thành phố, các địa phương sẽ đặt mua báo với ngành Bưu điện và phát trực tiếp đến các tổ chức đảng. Đối với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng tự cân đối ngân sách theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Bộ Chính trị để mua sách, báo, tạp chí của Đảng.
 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí tại các cơ quan, đơn vị tăng nhanh. Nếu như năm 2016 Báo Nhân dân đạt 19%, đến hết tháng 3 năm 2019 tăng lên 70%; tương tự, Báo Lào Cai tăng từ 23% lên 77%, Tạp chí Cộng sản tăng từ 14% lên 116%. Một số đơn vị tiêu biểu như Công An tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các huyện: Bắc Hà, Văn Bàn, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai có từ trên 70% đến trên 100% các tổ chức có đủ số báo, tạp chí để đọc theo đúng văn bản chỉ đạo của tỉnh.  

Hiệu quả công tác quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng từng bước được nâng cao. Các cấp uỷ quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo hướng tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc, thư viện. Các địa phương quản lý báo, tạp chí tại văn phòng Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều được quản lý tại nhà văn hoá hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý tại phòng họp giao ban và tổ chức đọc báo trong các buổi giao ban hàng ngày, hoặc được chuyển đến văn phòng của cơ quan, đơn vị để thủ trưởng, cán bộ, công chức cùng nghiên cứu. Thông tin trên báo và tạp chí của Đảng được cấp ủy các chi, đảng bộ, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên lựa chọn, sử dụng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tỉnh Lào Cai hiện có 123/132 điểm bưu điện văn hóa của các xã mở cửa thường xuyên, so với năm 2014 tăng thêm 7 điểm. Các điểm bưu điện văn hoá xã đều có sổ ghi nhận việc cấp phát báo từ bưu điện huyện: ngày nhận; số lượng; đầu báo, tạp chí,… Báo Nhân dân, Báo Lào Cai thường kỳ được phát hành trong ngày đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, thị trấn các huyện. Đối với các xã vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn việc phát hành chậm hơn 01 ngày. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đã duy trì nền nếp đọc báo đầu giờ làm việc hàng ngày như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh…

XÁC ĐỊNH RÕ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Từ việc dự báo tình hình trong thời gian tới, nhất là trước sự phát triển đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe nhìn cùng với sự phát triển của internet, mạng xã hội; hoạt động của các thế lực phản động, thù địch, tỉnh Lào Cai xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kết luận 29-KL/TW, Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt là tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư, bảo đảm số lượng báo Đảng.

Hai là, bưu điện tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và nhiệm vụ chính trị.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để kịp thời chỉ đạo và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhằm từng bước đưa hoạt động này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng trong việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW. Tiếp tục quan tâm dành nguồn kinh phí hỗ trợ đối với các huyện, thành phố để thực hiện việc mua báo, tạp chí bảo đảm yêu cầu.

Phùng Nam Trung 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất