Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương
Đồng chí Đỗ Ngọc An: sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ba năm qua, các cấp ủy đảng Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK. Theo đó, nhiều mục tiêu, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã được thực hiện. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng ủy Khối đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; kịp thời nắm bắt được tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm. Đội ngũ này cũng cung cấp cho Trung ương những nội dung có liên quan đến dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách do Trung ương ban hành và những vấn đề đang bức xúc trong xã hội, góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Nhằm tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, nhiều hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này đã được Đảng ủy Khối tổ chức. Điển hình là các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng ủy Khối trong ba năm liên tiếp từ 2017-2019. Nhờ vậy, chất lượng công tác nghiên cứu dư luận trong Đảng ủy Khối được nâng cao rõ rệt.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu xây dựng và ban hành 12 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội. Nhiều báo cáo của các đảng ủy trực thuộc đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực, đầy đủ các “luồng dư luận xã hội” trước sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị, những bức xúc của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và cơ quan Trung ương sớm đưa ra được các chủ trương, quyết sách sát thực, hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các “điểm nóng”.

Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực cả về chất lượng và lượng; từ đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ.

Tính đến tháng 7/2019, tổng số cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn Đảng ủy Khối là 200 đồng chí. Trong số này, cộng tác viên ở một số đảng ủy trực thuộc hoạt động rất nền nếp, hiệu quả như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Trung ương, Bộ Giao thông vận tải... 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An cũng chỉ ra một số một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai Chỉ thị 03. Đó là, công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc còn chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bị xử lý kỷ luật. Nhiều đảng ủy trực thuộc chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, chưa có cán bộ làm nhiệm vụ nắm tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. 

Phân tích bối cảnh  tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động bất ổn và khó lường, trong đó có nhiều yếu tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta, đồng chí Đỗ Ngọc An khẳng định, những vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác nghiên cứu dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng, trong đó có Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Việc thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin và chủ động cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính trị-thời sự, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân; đồng thời công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội đúng quy định, đảm bảo đầy đủ về phẩm chất, năng lực làm việc, đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý, là hết sức quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, để đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội ngày càng chất lượng, hiệu quả, đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị, cần duy trì hội nghị cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội định kỳ hàng tháng cũng như đột xuất; đề nghị các cộng tác viên chủ động cập nhật thông tin, nghiên cứu dư luận xã hội, tiếp nhận thông tin phản hồi của cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương một số chuyên đề trọng tâm như: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội; Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn hiện nay; Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương hiện nay.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất