Trà Vinh: Chủ động, kịp thời, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa văn nghệ
Hoạt động đua ghe Ngo trong chuỗi chương trình mừng lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer,

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đã chủ động và kịp thời biên soạn, phát hành các hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các sự kiện nổi bật của tỉnh. Theo đó, đã biên soạn, phát hành 25 tài liệu, trong đó tự biên soạn 6 tài liệu; tuyên truyền kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành phần và các đài, trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp kịp thời, góp phần phát huy hiệu quả phương tiện thông tin quan trọng này. 

Tăng cường nắm tình hình và thực hiện tốt chế độ báo cáo dư luận xã hội hàng tháng, đề cao tính kịp thời, tính chính xác của thông tin để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, kịp thời định hướng dư luận và giải quyết, xử lý ngay những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, không để những bức xúc của người dân tạo thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Kịp thời ban hành và triển khai Kế hoạch điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách khách quan và phù hợp hơn.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao,… được phối hợp tổ chức trọng thể nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị. Trong đó nổi bật là sự kiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đêm văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ xã Long Đức với sức lan tỏa rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhân dịp Lễ Sêne Dolta, Ok-Om-Box của đồng bào Khmer thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thực hiện tốt công tác định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của các cơ quan báo chí, thông tin, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật thông qua việc duy trì hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên. Từ đó, nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng (qua báo, đài, bản tin, trực quan,…); thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đã cổ vũ, động viên toàn xã hội thi đua trong học tập, lao động, sản xuất và công tác, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Đồng thời, trong các báo cáo tuần, tháng, quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cấp, các ngành tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước; công tác quảng bá du lịch văn hóa - sinh thái, du lịch cộng đồng; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; tuyên truyền nâng cao ý thức trong nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”;...

Xây dựng và đưa vào vận hành trang Fanpage và Zalo page “Nghị quyết và cuộc sống” để cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân (vận hành từ ngày 22/7/2019 đến ngày 05/11/2019 đã tiếp cận tự nhiên (không trả phí) được trên 201.069 lượt người; 15.708 lượt người tương tác; tổng số lần hiển thị (quảng cáo tự nhiên) nội dung bài viết trên mạng 397.182 lượt, đã đăng tải cung cấp nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội của người dân.

Những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo năm 2019 nói chung, công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản nói riêng của ngành tuyên giáo Trà Vinh đã góp phần quan trọng thực hiện 6 nhiệm vụ tập trung, 3 nhiệm vụ đột phá, phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2019 “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”. 

 

Hoàng Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất