Truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã

Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu là cán bộ lãnh đạo cấp vụ, phòng, chuyên viên đang công tác tại các ban, cơ quan Đảng Trung ương và một số bộ, ngành có liên quan. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày tham luận về những nội dung: Tổng quan về công tác quản lý và bảo tồn động, thực vật hoang dã tại Việt Nam; thực trạng buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm; Hệ thống các quy định của pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ động, thực vật hoang dã; Kinh nghiệm bảo tồn động vật hoang dã thông qua các công cụ pháp lý và truyền thông thay đổi hành vi từ Trung Quốc và Úc... 

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều thống nhất cho rằng, để tạo ra sự thay đổi hành vi trong bảo vệ động, thực vật hoang dã, công tác thông tin, truyền thông phải có các phương pháp tác động thích hợp, cựa trên các nghiên cứu khoa học về cơ chế thay đổi hành vi của cá nhân, nhóm xã hội. Cơ chế này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chủ thể của tác động thông tin, truyền thông; đặc điểm nội dung, ngôn ngữ của tác động thông tin, truyền thông; đặc điểm môi trường, bối cảnh nơi diễn ra tác động thông tin, truyền thông... Việc áp dụng khoa học thay đổi hành vi đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người có vị thế, uy tín trong xã hội. 

Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ động, thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam là xuất phát từ nhu cầu sống của chính chúng ta, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, tôn vinh giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bên cạnh vai trò của các phương tiện, hình thức thông tin như báo chí, văn học nghệ thuật, tuyên truyền miệng, sinh hoạt cộng đồng, mạng xã hội..., thì trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần chú trọng hướng đến thay đổi cách ứng xử từ ứng xử chinh phục sang ứng xử cùng chung sống nhằm định hình gia strij biết chung sống, biết yêu quý và bảo vệ tự nhiên. 

Những ý kiến tham luận tại Hội thảo được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tiếp thu, chắt lọc để xây dựng báo cáo tư vấn về công tác bảo vệ động, thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học gửi tới lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan có liên quan. 

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất