Ninh Bình: Giao ban phiên thường kỳ tháng 11
Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh; các đồng chí ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,27%, thu ngân sách ước đạt 10.450 tỷ đồng, vượt 31,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 13,7% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 49,2 nghìn tỷ, tăng 20% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8.503 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2017.

Hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, nổi bật là chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, đối ngoại được mở rộng. Quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều điểm sáng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa lớn, dự kiến năm 2018 toàn tỉnh có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới. Dịch vụ du lịch phát triển khá, tổng lượt khách đến tham quan đạt 7,3 triệu lượt, tăng 2,9% so với năm 2017, doanh thu du lịch đạt gần 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19%.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cao được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong năm 2018, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách với trọng tâm về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tạo đà và phát triển nguồn nhân lực, từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Một số nội dung khác: Tại hội nghị giao ban UBND tỉnh tháng 11, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã trình bày tóm tắt dự thảo các Báo cáo, Đề án, Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Chiều 9/11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Tờ trình, Báo cáo, Đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Tài chính trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt các Dự thảo: Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính của tỉnh năm 2018; Báo cáo kế hoạch Tài chính – Ngân sách Nhà nước 3 năm 2019 - 2020 tỉnh Ninh Bình; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Tờ trình, Nghị quyết quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2020. Các đại biểu đã thảo thuận, đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với các dự thảo Tờ trình, Báo cáo, Đề án thuộc lĩnh vực Tài chính.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019, tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính năm 2018; công tác phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đề án hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các chính sách về đất đai, bổ sung điều chỉnh quy mô, địa điểm cho một số công trình, dự án trên địa bàn; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; những tồn tại trong việc thực hiện Luật Đê điều ở một số địa phương...

Về các Báo cáo, Tờ trình, Đề án, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các ngành, địa phương đã chuẩn bị. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn bản đảm bảo chặt chẽ, khả thi, đúng quy định, pháp luật hiện hành để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

GT (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất