Ninh Bình: Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV thành công tốt đẹp
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Diễn văn bế mạc Kỳ họp

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế-xã hội, về ngân sách nhà nước. Qua việc đánh giá cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm qua đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu, tiến độ đề ra, GRDP năm 2018 tăng 9,27% (năm 2016 tăng 7,76); thu ngân sách đạt 10.450 tỷ đồng tăng 1,85 lần so với năm 2016 (năm 2016 đạt 5.653 tỷ đồng); số khách tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2018 đạt 7,3 triệu lượt khách, tăng 112,3% so với năm 2016 (6,5 triệu lượt khách); hiện toàn tỉnh có 90 xã (chiếm 84% tổng số xã) 2 huyện đạt chuẩn (Hoa Lư, Yên Khánh) và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và sát sao của UBND tỉnh, sự chủ động, nỗ lực, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về những thành tích nổi bật của tỉnh trong năm 2018 và những năm qua, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực; phân tích, dự báo những thách thức mới mà tỉnh ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có những biến động phức tạp, nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nội tại và khách quan, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành được kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán phân bổ ngân sách nhà nước trong năm 2019.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các ngành chức năng; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; dành thời gian để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết. Đây là những quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Do vậy, ngay sau Kỳ họp này, đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu !Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Kết quả Kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành thời gian tham dự Kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh; xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các vị đại biểu, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

Xin chúc quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

 Xin trân trọng cảm ơn!

Sáng 10/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

Kỳ họp thứ 9 là Kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành trình tại Kỳ họp về việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề;

Chất vấn và trả lời chất vấn, về những nội dung được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền như xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất