Ninh Bình: Ninh An (Hoa Lư) quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Ninh An

Trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh An (Hoa Lư) vinh dự và tự hào tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp do Nhà nước phong tặng.

Qua hơn 1.000 năm tồn tại và phát triển, địa danh và địa giới hành chính của mảnh đất Ninh An có nhiều thay đổi. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Ninh An chưa được thành lập, đến tháng 3/1949, mới hợp nhất một số xã lấy tên là Ninh An. Tháng 8/1956, sau hoàn thành cải cách ruộng đất, xã Ninh An được chia tách thành 2 xã Ninh An và Ninh Vân (như ngày nay). Xã có vị trí quan trọng về quân sự, quốc phòng: Phía Đông giáp sông Vạc; phía Tây giáp xã Ninh Vân; phía Nam giáp sông Vó, bên kia sông là xã Mai Sơn, huyện Yên Mô; phía Bắc giáp phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Địa hình xã Ninh An tương đối bằng phẳng, xã có đường Quốc lộ 1A, đường ĐT 477 và đường sắt Bắc Nam chạy qua, là các con đường chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nhất là từ khi địch chiếm đóng thị xã Ninh Bình, địa bàn xã Ninh An thuộc vùng địch tạm chiếm. Có lần địch chiếm đóng trong vòng 16 tháng, chúng đốt phá 200 ngôi nhà ở của dân, giết hại 57 dân thường vô tội, bắt bỏ tù hơn 50 người, bắt đi 60 con trâu bò, hơn 100 con lợn, phá hoại và cướp đi hàng chục tấn thóc gạo.... Năm 1948, đồng chí Đỗ Mười, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Truyền, Phó Chủ tịch UBKCHC tỉnh, đồng chí Lương Nhân, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Ninh Bình cùng một số đồng chí trong cơ quan Tỉnh ủy, UBKCHC và Tỉnh đội Ninh Bình có thời gian ở thôn Đông Hội để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong tỉnh chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp và tay sai phản động.

Sau kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với cả nước, Ninh An lại tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt thực hiện Lời kêu gọi của Bác Hồ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng bộ xã Ninh An tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong từng nhiệm kỳ, Đảng bộ kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 338 đồng chí, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Trong đó có 164 đồng chí là đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng, hàng năm kết nạp từ 10-12 đảng viên mới. Nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, bộ máy chính quyền xã, tổ chức ở các thôn, xóm luôn được củng cố kiện toàn, bảo đảm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng đề ra hàng năm. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hoá mới. Nhiều năm liền MTTQ và các đoàn thể chính trị đạt vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nắm chắc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Ninh An đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế. Năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 123 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 3.812 tấn. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh, thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2014. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển, nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại đạt hiệu quả. Xã có hàng nghìn lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn xã, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,6% vào năm 2016.

Kinh tế phát triển, Ninh An có nhiều điều kiện quan tâm, đầu tư cho y tế, giáo dục, văn hoá xã hội. Hiện các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một nâng cao. Ninh An là một trong những địa phương đi đầu về xã hội hoá xây dựng quỹ khuyến học của huyện Hoa Lư. Hàng năm, xã có từ 27-37 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được thực hiện tốt, các chương trình y tế quốc gia, dân số - KHHGĐ được quan tâm, giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống còn 1,1%, nhiều năm liền trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan toả, tạo sự thay đổi lớn ở các thôn, xóm. 10/10 thôn, xóm đạt danh hiệu “Làng văn hoá”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, các đội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng được thành lập và mở rộng. Xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công và công tác an sinh xã hội. Hàng năm, Ninh An luôn làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Nhiều năm liền Ninh An là địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Lực lượng công an luôn được củng cố, kiện toàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Năm 2015, xã Ninh An được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy nội lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, duy trì và khơi dậy các câu lạc bộ văn hóa truyền thống, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, xây dựng làng, xã văn hóa. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng chống và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao quân hàng năm. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị đảm bảo vững về tư tưởng chính trị, thống nhất về hành động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chi bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh An đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang

Quân và dân trong xã phối hợp với bộ đội chủ lực và lực lượng du kích các xã bạn tổ chức và tham gia hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ, đã tiêu diệt 48 tên lính ngụy và 3 tên lính Âu Phi, bắt sống 31 tên, bắn bị thương 51 tên, thu được 31 khẩu súng các loại, phá hủy 2 xe tăng, 1 xe ô tô quân sự của địch; phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tiêu diệt gần 9.000 tên địch, bắt sống hơn 1.000 tên, làm bị thương hơn 800 tên, thu hơn 900 súng các loại, phá hủy 88 xe cơ giới các loại, 1 tàu chiến, 2 máy bay và nhiều vũ khí quân trang, quân dụng khác.

Toàn xã có hơn 100 thanh niên nhập ngũ vào bộ đội chiến đấu anh dũng trên khắp các chiến trường, có 39 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Hàng trăm gia đình có công giúp đỡ kháng chiến, hàng nghìn lượt người đi dân công phục vụ chiến trường. Đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc đó, xã Ninh An được Nhà nước tặng thưởng 16 Huân chương kháng chiến, 69 Huy chương kháng chiến, 13 Bằng khen của Chính phủ, hai lần được tỉnh và huyện tặng Cờ luân lưu, hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến...


Tạ Đức Nhàn

Bí thư Đảng ủy xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất